TÉMA: ILO

Ekonomika 29-01-2015

Vďaka investíciám môže nezamestnanosť v EÚ klesnúť o 10 %, tvrdí ILO

Medzinárodná organizácia práce (ILO) vo svojej štúdii predpovedá, že úspech Junckerovho investičného balíka prinesie 2,1 milióna nových pracovných pozícií. Ak však nedokáže prilákať súkromné investície, nových miest bude iba 400 tisíc.
Podnikanie 09-04-2014

Záruka pre mladých neznamená automaticky kvalitné zamestnanie

Hoci sa zamestnanosť mladých ľudí stala v EÚ najvyššou prioritou, na kvalitu ponúkanej práce nik nehľadí, tvrdí Európske fórum mládeže. Heslo „akákoľvek práca je dobrá práca“ sa stáva štandardom.
Podnikanie 12-10-2010

Vyššie sociálne štandardy by mohli podporiť hospodársku obnovu

Spravodlivé platy pre pracujúcich a finančná podpora pre nezamestnaných prispievajú k ochrane pracovných miest a podporujú svetovú hospodársku obnovu. Zhodli sa na tom experti na včerajšej medzinárodnej konferencii v Bruseli.
Ekonomika 23-10-2008

Nerovnosti v príjmoch rastú

Hoci silný hospodársky rast od začiatku 90. rokov vytvoril milióny pracovných miest, nerovnosti v príjmoch vo väčšine regiónov dramaticky rástli a v súčasnej kríze sa ešte zhoršia, tvrdí správa Medzinárodnej organizácie práce (ILO).
Sociálna politika 24-05-2007

EP: Únia má podporiť lepšie pracovné podmienky

Európsky parlament vyzval všetky členské krajiny aby ratifikovali konvencie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o zdraví a bezpečnosti pri práci. Od EÚ chcú, aby obchodnou a rozvojovou politikou podporila „slušnú prácu“ pre všetkých.
Ekonomika 20-02-2007

Globálny obchod a sociálna politika

Štúdia Medzinárodnej organizácie práce a Svetovej obchodnej organizácie o vzťahu medzi obchodom a politikou zamestnanosti tvrdím, že z globalizácie môžu profitovať aj zamestnanci, je však potrebná správna hospodárska politika.
Sociálna politika 04-12-2006

Konsenzus o „slušnej práci“

Rada schválila návrhy Komisie, ktorých cieľom je posilnenie ochrany blahobytu, rovnosti príležitostí a sociálneho dialógu doma aj mimo EÚ.
Sociálna politika 18-10-2006

Pracovný čas – zamestnanci bez voľby!

Podľa schémy pre výnimky zo smernice o pracovnom čase pracovníci nemajúskutočnú možnosť voľby nepracovať dlhšie, ak to chce ich zamestnávateľ. Tvrdia to poslanci EP z dvoch najväčších politických skupín EP.
Sociálna politika 25-05-2006

Komisia podporuje „slušnú prácu“ vo svete

Komisia vydá komuniké, podporujúce základné práva pracujúcich všade na svete. Komisár Špidla vraví, že nebude použité na protekcionizmus.
Vonkajšie vzťahy 13-03-2006

Kradne globalizácia pracovné miesta?

Záplava lacného tovaru a topánok z Číny na európskych trhoch v posledných mesiacoch spôsobila, že si Európania uvedomili, že ich priemysel môže byť globalizáciou ohrozený.
Sociálna politika 27-11-2003

Rodová dimenzia sociálnych reforiem v strednej Európe

Reformy sociálneho zabezpečenia majú môže mať odlišné dopady na postavenie mužov a žien. Práve rodovou dimenziou sociálnych reforiem sa zaoberá nasledujúca analýza.