TÉMA: iluc

Poľnohospodárstvo 02-12-2013

Ambície pre obmedzenie konvenčných biopalív sa zmierňujú

V debatách európskych inštitúcií o obmedzení biopalív prvej generácie sa 5% strop navrhnutý minulý rok navyšuje. Priemysel argumentuje stabilitou pre investície a pracovné miesta, environmentalisti trvajú na škodlivých účinkoch neudržateľného rozvoja.

Odborníci sa pomýlili v odhadoch dotácií pre biopalivá

Autori štúdie, ktorí vypočítali, že dotácie na výrobu biopalív sa pohybujú na úrovni záchrany Cypru, zredukovali svoje čísla. V septembri budú europoslanci rozhodovať o obmedzení rozvoja konvenčných biopalív.
Energetika 10-05-2013

Parlament ešte zhoršuje zlý návrh o biopalivách

Európsky parlament chce posilniť princíp diskriminácie v návrhu smernice o biopalivách, čím podľa Fredrika Erixona EÚ riskuje kolíziu so záväzkami v rámci WTO.

Dotácie na biopalivá sú na úrovni záchrany Cypru

Verejné dotácie, ktoré sa v roku 2011 použili v Európe na podporu biopalív, dosiahli podľa novej štúdie úroveň 10 miliárd eur. To sa rovná sume, ktorú EÚ poskytla na záchranu cyperskej ekonomiky.
Doprava 25-03-2013

Slovensko odmieta obmedzenia pre produkciu domácich biopalív

Viacero členských krajín vrátane Slovenska sa postavilo proti plánu EK obmedziť používanie konvenčných biopalív. Tvrdia, že k nepriamej zmene vo využívaní pôdy u nich nedochádza. Dodatočné kritéria by sa však mohli zaviesť v prípade produkcie v tretích krajinách.
Ovzdušie 16-08-2012

Ceny potravín podnecujú debatu o politike biopalív v EÚ

Sucho a rastúce ceny poľnohospodárskych plodín nahrávajú kritikom európskej politiky biopalív. Tie podľa nich navyše neprispievajú ani k znižovaniu emisií skleníkových plynov.
Ovzdušie 11-07-2012

Politiky musia viac podporiť udržateľnosť biomasy

Biomasa zohráva stále väčšiu rolu v nízkouhlíkovom hospodárstve EÚ, ale dochádza nám čas, aby sme zaistili, že politiky podporujú a nie zabraňujú jej udržateľnému využitiu, argumentuje Matthew Aylott.
Poľnohospodárstvo 04-05-2012

Komisia o biopalivách „len debatuje“, riešenie nenašla

Zástupcovia generálnych riaditeľstiev Komisie sa stretli, aby vyriešili vzájomný spor ohľadom nepriamych vplyvov biopalív na životné prostredie. Nedospeli ale k žiadnemu rozhodnutiu. Environmentalisti varujú pred ďalšími prieťahmi.
Poľnohospodárstvo 12-04-2012

Ďalšia štúdia spochybňuje udržateľnosť biopalív

Nová správa EÚ opäť nastoľuje otázky o tom, či je využívanie konvenčných biopalív prínosom pre životné prostredie. Nepriamo totiž vedú k zvyšovaniu emisií CO2 a sú pomerne drahé na to, aby sa ako alternatívne palivo používali dlhodobo.
Doprava 15-02-2012

Aerolínie môžu získať dobré emisné body za biopalivá

EK požiadala letecké spoločnosti, aby nahlásili „množstvo biomasy“, ktoré používajú, aby mohla biopalivá pripočítať k „nulovým emisiám“ do ich ročných správ o vypúšťaných skleníkových plynoch.
Fosílne palivá 27-01-2012

Emisie z niektorých biopalív sú vyššie než z ropy

Pridávanie biozložky do palív vedie k produkcii väčšieho množstva emisií skleníkových plynov ako v prípade čistých fosílnych palív. Potvrdzujú to zatiaľ nezverejnené údaje po započítaní vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) , ktoré získal EurActiv.
Poľnohospodárstvo 07-10-2011

Vedci vyzývajú EÚ vyhodnotiť vplyv biopalív na využívanie pôdy

Viac ako stovka najvýznamnejších vedcov a ekonómov vyzvala Európsku komisiu, aby v rámci dlhodobej debaty o vplyve biopalív a pri tvorbe svojej politiky zohľadnila koncept nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC).
Doprava 21-07-2011

Komisia schválila schémy certifikácie biopalív, ale problémy pretrvávajú

Komisia odobrila prvých sedem systémov pre certifikíciu biopalív z hľadiska ich udržateľnosti. Hoci podľa komisára pre energetiku šlo o „veľký krok“ k ekologickejšej doprave, ostatné reakcie boli zmiešané.
Poľnohospodárstvo 05-05-2011

Výrobcovia biopalív chcú jasné investičné prostredie

Pokračujúca debata o prínosoch biopalív blokuje ďalšie investície do biopalív a ohrozuje budúcnosť niektorých producentov. Pre iných by však mohla byť lukratívnou príležitosťou.