TÉMA: imigracna

Regionálny rozvoj 24-06-2010

Regionálna politika môže pomôcť kontrolovať imigráciu

Zvýšenie efektívnosti regionálnej politiky EÚ môže pomôcť kontrolovať nadmernú imigráciu do krajín ako je Holandsko a predchádzať nárastu popularity strán, ktoré sa zasadzujú proti imigrantom. V Bruseli to minulý týždeň povedal Jozias van Aartsen.
Budúcnosť EÚ 03-09-2009

Komisia sa bráni v súboji s Berlusconim

Európska komisia si vyžiadaním informácií o krokoch Talianska len plnila svoje úlohy, kryl francúzsky komisár Jaques Barrot Berlusconiho výpad. Šéf frakcie EPP sa naopak talianskeho premiéra zastal.
Budúcnosť EÚ 02-09-2009

Berlusconi chce umlčať eurokomisárov

Taliansky premiér sa vyhráža, že zablokuje rozhodovanie v Európskej únii pokiaľ eurokomisárom a ich hovorcom nebude zakázané dávať verejné vyhlásenia. Vraj to pomáha opozícii.

V. Maňka: „Imigračná politika sa týka nás všetkých“

Komisia sa venuje problematike podpory legálneho prisťahovalectva, a to najmä prilákaním vysoko kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. EÚ zároveň usiluje o zjednotenie pravidiel riadenia ilegálnej imigrácie vo všetkých členských štátoch.
Mobilita 20-10-2006

Európania skeptickí voči imigrantom

Závery prieskumu verejnej mienky ukazujú, že viac ako 80% britských, francúzskych, španielskych, talianskych a nemeckých občanov neverí svojim vládam v oblasti imigračnej politiky.
Sociálna politika 12-10-2006

Meškáme s implementáciou azylovej legislatívy EÚ

Kľúčová európska legislatíva v oblasti imigračnej a azylovej politiky vstúpila do platnosti 10. októbra 2006. Jej cieľom je vytvoriť „priestor jednotných pravidiel“ v oblasti azylovej politiky v EÚ. Opatrenia na realizáciu legislatívy však doteraz prijalo len šesť členských krajín – Estónsko, Litva, Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko a Luxembursko.
Sociálna politika 09-10-2006

Imigračná politika v EÚ sa zjednocuje

Rada pre spravodlivosť a vnútro na zasadnutí v Luxemburgu schválila návrh na zavedenie spoločnej strážnej služby, ktorá by mala zachytávať potenciálnych imigrantov v medzinárodných vodách.

Frattini: Imigračná politika je záležitosťou celej EÚ

EÚ musí byť informovaná o tom, ak chce členský štát udeliť ilegálnym imigrantom právo na pobyt na svojom území, zdôraznil komisár Frattini.
Sociálna politika 24-03-2006

Testy pre imigrantov

Na základne iniciatívy svojho francúzskeho kolegu Nicolasa Sarkozyho sa ministri vnútra šiestich najväčších členských krajín Únie (G6) zhodlo, že preskúmajú možnosť žiadať od potenciálnych prisťahovalcov do EÚ, že podpíšu „integračný kontrakt“.
Sociálna politika 29-09-2005

Občianstvo EÚ a imigrácia v španielskom kontexte

Autorka sa zaoberá zmenou Španielska z krajiny, tradične vysielajúcej pracovné sily, na tzv. imigračnú krajinu a vplyvom tejto zmeny na španielsku spoločnosť v súvislosti s integráciou imigrantov. Na príklade latinskoamerických pracovníkov v Španielsku vysvetľuje imigračnú politiku vlády Josého Zapatera.
Vonkajšie vzťahy 12-01-2005

Rastové a imigračné scenáre pre Turecko a EÚ

Autori sa v analýze zaoberajú perspektívami imigračnej politiky EÚ po vstupe Turecka a pravdepodobnom zavedení stálej ochrannej klauzuly, obmedzujúcej voľný pohyb pracovných síl.
Sociálna politika 03-12-2004

Migrácia a azyl v SR a v EÚ

Autorka hodnotí imigračnú a azylovú politiku na Slovensku z pohľadu procesu európskej integrácie. Konštatuje, že Slovensku môže pomôcť „budúci mechanizmus delenia bremena v rámci EÚ“.