TÉMA: implementácia

Regionálny rozvoj 18-09-2014

Gestorom eurofondov má byť Úrad vlády

Národná rada poslala do druhého čítania nastavenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020. Opozičné návrhy neprešli.
Obehová ekonomika 08-03-2012

Neuplatňovanie enviro-predpisov stojí EÚ 50 miliárd eur ročne

Kvalitnejším vykonávaním legislatívy v oblasti životného prostredia sa nielen zlepší jeho stav, ale tiež znížia náklady hospodárstva EÚ o asi 50 miliárd eur ročne. Komisia chce preto posilniť implementáciu environmentálneho práva v Únii.

Brusel pritlačí na implementáciu ekologickej legislatívy

Európska komisia pracuje na pláne, ktorý má zlepšiť spôsob, akým členské štáty implementujú do svojich zákonov európsku ekologickú legislatívu. Okrem iného uvažuje o sprístupnení kontrol priamo na mieste alebo o posilnení úlohy národných sudcov v prípadoch porušovania právnych predpisov.
Regionálny rozvoj 23-10-2006

Nitrianskemu kraju sa darí najlepšie čerpať eurofondy

Končí skrátené programové obdobie 2004 - 2006. V úspešných europrojektoch je na tom najlepšie Nitriansky kraj. Potvrdzuje to aj posledná správa z ITMS systému.
Regionálny rozvoj 19-07-2006

Implementácia štrukturálnych fondov začiatkom júla 2006

Eurofondy podliehajú centrálnemu monitoringu prostredníctvom ITMS systému. Prostredníctvom tohto IT nástroja zverejňuje MVRR stav implementácie eurofondov.
Vonkajšie vzťahy 11-07-2006

Nové rokovania o zjednotení Cypru

Fínske predsedníctvo dalo Turecku čas do konca roka 2006, aby urovnalo vzťahy s gréckymi Cyprečanmi. Grécko- a tureckocyperskí lídri by mali začať nové kolo rokovaní o znovuzjednotení ostrova.
Budúcnosť EÚ 10-07-2006

Parlament posilňuje svoju kontrolu nad Komisiou

Európsky parlament urobil ďalší veľký krok smerom k zvýšeniu svojich kompetencií - získal právo rušiť rozhodnutia prijaté Komisiou na implementáciu legislatívy.
Zdravotníctvo 15-06-2006

Nemecko zastaví reklamu na tabak

Nemecko implementuje Smernicu o reklame na tabak. K tomuto kroku ho však prinútilo až varovanie generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora.
Veda a inovácie 22-05-2006

Nové členské štáty trápi nezamestnanosť

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom verejnej politiky a lisabonská agenda zatiaľ nebola v nových členských štátoch dostatočnou vzpruhou.