TÉMA: indikátory

Slovensko má problémy s implementáciou Záruky pre mladých

Tam, kde Európska komisia hovorí o "vážnych problémoch pri implementácii", ministerstvo práce vidí "istý pokrok".
Veda a inovácie 29-03-2006

Málo ambiciózne ciele vo vede a výskume

Závery jarného summitu ukazujú premenlivosť v ambíciách jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o spoločne odsúhlasený barcelonský cieľ zvýšiť do roku 2010 mieru investovania do výskumu na úroveň 3% HDP.