TÉMA: ineko

Doprava 18-11-2020

Spravodlivá transformácia automobilového sektora na Slovensku? Pomôcť má plán obnovy

Pri reformách v rámci zeleného reštartu netreba zabudnúť na rekvalifikáciu a posilnenie zručností zamestnancov v automobilovom odvetví, hovorí výskumníčka. Tí sú zelenou transformáciou priamo ohrození.
Vonkajšie vzťahy 05-04-2013

Kvalitu škôl možno porovnať na Slovensku i globálne

Zatiaľ čo inštitút INEKO porovnával základné a stredné školy na Slovensku podľa výsledkov z maturity či nezamestnanosti absolventov, vďaka novému nástroju OECD si školy onedlho budú môcť porovnať schopnosti svojich žiakov v matematike i vedeckých predmetoch v globálnom meradle.
Ekonomika 05-05-2008

Euro je už takmer isté

Ekonomickí experti dávajú Slovensku šancu na vstup do eurozóny na 93%. Vyplýva to z aprílového pravidelného prieskumu inštitútu INEKO a KEA.
Ekonomika 02-04-2008

INEKO: Euro má šancu na 82%

Pravdepodobnosť, že Slovensko príjme euro v roku 2009 stúpla na 82%. Vyplýva to z marcového prieskumu odborných názorov, ktorý pravidelne organizuje INEKO.
Zdravotníctvo 13-03-2008

Reformná atmosféra stále pod bodom mrazu

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil výsledky prieskumu HESO - Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v druhom polroku 2007. Projekt HESO vytvára platformu, kde sa ekonómovia, analytici, sociológovia, politológovia, právnici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora pravidelne vyjadrujú ku kvalite a dôležitosti vybraných ekonomických a sociálnych reforiem zákonodarnej a výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií v SR.
Ekonomika 25-02-2008

Kto má zásluhu na ekonomickom raste Slovenska?

Kto/čo prispel najviac k rekordnému rastu HDP na Slovensku? Podľa ankety INEKO to boli najmä minulé reformy. Nie všetci ekonómovia s tým súhlasia.
Ekonomika 05-02-2008

Dôvera v prijatie eura je stále vysoká

"Naše šance už môže pokaziť iba nedôvera," odpovedá analytik Jurzyca na otázku, či Slovensko príjme euro v stanovenom termíne. Väčšina ekonómov s ním súhlasí.
Ekonomika 10-01-2008

Euro má šancu na 78%

Analytici veria v zavedenie eura na Slovensku na 78%. Vyplýva to z pravidelného prieskumu inštitútu INEKO.
Ekonomika 07-12-2007

Euro má šancu na 75%

Slovenskí analytici veria na 75%, že Slovensko príjme euro v stanovenom termíne. Za najrizikovejší faktor označujú infláciu.