TÉMA: Informacna

IT nie sú a nikdy nebudú zelené!

„Je na korporátnych a vládnych stratégoch, aby využili potenciál 'zelených IT',” tvrdí vo svojej februárovej štúdii Stefan Heng, analytik Deutsche Bank.

Vplyv IT priemyslu na životné prostredie

Vedecká a výskumná činnosť v oblasti informatiky a komunikačných technológií (IKT) má značný vplyv na životné prostredie. Pozitívny vplyv badať napríklad v Európe. Dôkazom je napríklad častejšie nahrádzanie cestovania na rokovania videokonferenciami. Problémom však zostáva, že vplyv IKT nie je merateľný tradičnými metódami.
Veda a inovácie 26-10-2005

Digitálna gramotnosť na Slovensku

Výskumný projekt Inštitútu pre verejné otázky (IVO) mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku - pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).