TÉMA: informacne technologie ict ikt internet

Veda a inovácie 09-12-2009

Stratégia i2015 sa zameriava na práva používateľov

V strede záujmu nového akčného plánu EÚ s názvom i2015 je spotrebiteľ. Európske inštitúcie začnú s jeho tvorbou a plánovaním na začiatku roka 2010, pričom sa zamerajú aj na budúcnosť digitálneho hospodárstva.