TÉMA: informacne

Ekonomika 17-02-2005

Možnosti rozvoja hi-tech priemyselných odvetví na Slovensku

Peter Weber, generálny riaditeľ Hewlett Packard Slovensko, poukázal na možnosti, ktoré rozvoj hi-tech sektora na Slovensku prináša a tiež na spôsoby, ako jeho rast ďalej podporiť.
Ekonomika 14-02-2005

Previazanosť investícií do ICT a hospodárskeho rastu

Robert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft Slovakia, vo svojom príspevku porovnával úlohu a postavenia sektora informačných a komunikačných technológií s inými sektormi hospodárstva.