TÉMA: informacny

Základom bezpečnosti má byť výmena informácií

Európska komisia zverejnila nový európsky program v oblasti bezpečnosti. Do roku 2020 sa bude zameriavať najmä na hrozby, pre ktoré hranice nie sú prekážkou.
Fosílne palivá 23-01-2015

Slovensko má európsky unikát: Ropovodný informačný systém

Slovensko má vďaka environmentálno-technickému monitorovaniu jedny z najbezpečnejších ropovodov v Európe.

Maliarik: Chceme Schengenský informačný systém druhej generácie

"Ak by som mal charakterizovať Schengenský informačný systém, ako informatik by som použil prívlastky 'komplikovaný, ťažký, výrazne náročný a na druhej strane úspešný', pretože sa nám ho podarilo dostať do praxe, funguje, žijeme s ním a uľahčuje nám život," povedal riaditeľ odboru aplikácií sekcie informatiky Ministerstva vnútra SR Pavol Maliarik.
Sociálna politika 18-06-2009

SIA organizuje semináre k výzvam na podporu vzdelávania MVO a podporu cestovného ruchu

Sociálna implementačná agentúra organizuje informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty na podporu rozvoja ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a cestovného ruchu.
Vzdelávanie 11-07-2008

OPVaV:Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR(OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1)

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo 30. 6. 2008 národný projekt v rámci OP VaV. Centrum vedecko-technických informácií SR sa môže uchádzať o 600 miliónov SKK do 29. 9. 2008.
Regionálny rozvoj 25-05-2007

MH SR: Infodeň pre IEE II program EÚ

15. júna je na ministerstve hospodárstva národný informačný deň európskeho komunitárneho programu venovaného energetickej efektívnosti, obnoviteľným zdrojom energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív.