TÉMA: infrastruktury

Regionálny rozvoj 15-03-2010

Cyklotrasy financované z fondov EÚ pomáhajú mestám zviditeľniť sa

Projekt Cyklotrasy bez hraníc, financovaný z fondov Európskej únie, spája Slovensko s jeho susedmi Rakúskom a Maďarskom. Občania tak majú možnosť objavovať na bicykli zabudnutú históriu a zároveň tým prispievajú k ekologickému turizmu.
04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.
27-08-2008

SOP PS Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry CR (1112010-081)

Zabezpečiť rozvoj podnikania v cestovnom ruchu, zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch, kde existuje potenciál pre cestovný ruch je predmetom výzvy SOP Priemysel a služby, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 19. septembra 2008 uchádzať o NFP až vo výške 60 miliónov korún.
Rozvojová politika 25-08-2008

CBC PL-SR Priorita 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Rozvoj spolupráce poľsko-slovenského partnerstva v rámci zlepšenia podmienok cezhraničnej infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov je predmetom výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 31. 10. 2008 uchádzať až o 20 miliónov EUR.
22-08-2008

OP VaV 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (OPVaV-2008/5.1/02-SORO)

Zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry je predmetom výzvy OP Výskum a vývoj, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o NFP až vo výške 150 miliónov korún.
Veda a inovácie 26-02-2008

OP VaV: 2,5 mld. korún pre mimobratislavské verejné a štátne VŠ

Od 25. februára do 26. mája 2008 majú možnosť uchádzať sa verejné a štátne VŠ a SAV o eurofondy na rôzne stavebné aktivity na svojich objektoch vrátane výstavby nových budou. Peniaze sú určené aj pre internáty a vnútorné vybavenie univerzít s dôrazom na IKT.