TÉMA: inklúzia

Budúcnosť EÚ 10-05-2021

Eurokomisárka Šuica: Ak do diskusie o budúcnosti nezapojíme Európanov, priestor dostanú populisti

Konferencia o budúcnosti Európy je najväčší inkluzívny projekt v dejinách. Hlavným cieľom je zapojiť tých, ktorí k Európskej únii nemajú dôveru. Ak sa to nepodarí, priestor pre svoje menej konštruktívne myšlienky dostanú populisti, hovorí podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Šuica.
Budúcnosť EÚ 19-03-2021

EURACTIV Podcast | Expertka na participáciu: Ak nebudú debaty o budúcnosti Únie úspešné, chyba bude vo formáte

„Ak sa stretávajú rôznorodé záujmy a názory, vedie to k „obrusovaniu“ konkrétností. Presne to často vyčítame európskym politikám – že sú tak všeobecné, až sa v nich nedá vyznať,“ hovorí KAROLÍNA MIKOVÁ z PDCS.
Ekonomika 19-12-2018

Písali o nich v New York Times, európske granty chytili za správny koniec

Spišský Hrhov je príkladom úspešného spolunažívania väčšínového obyvateľstva s rómskou komunitou. Obec tiež ukazuje cestu, ako zmysluplne využívať eurofondy. 
Ekonomika 25-05-2018

Škola otvorená všetkým? Inklúziu rómskych detí Slovensko financuje hlavne z eurofondov

Národný projekt Škola otvorená všetkým podporuje model inkluzívneho vzdelávania v materských a základných školách. Na riešenie problému so segregovaným vzdelávaním detí z rómskych komunít však eurofondy nestačia. Potrebná je politická vôla. 
Sociálna politika 31-08-2017

Komisia preverí čerpanie fondov na Rómov

Šesť rokov po prijatí európskej stratégie a jej národných verzií pre začleňovanie Rómov je 80 percent naďalej v ohrození chudoby. Eurokomisia sľubuje prísny audit.
Budúcnosť EÚ 28-09-2015

O integrácii migrantov v EÚ zatiaľ nehovoríme

Jednu náročnú diskusiu ohľadne utečencov by mala rýchlo nasledovať druhá, tá o ich začlenení, hovoria odborníci.
Sociálna politika 10-12-2013

Štáty EÚ urobia viac pre integráciu Rómov

Členské štáty sa zaviazali realizovať odporúčania Rady pre lepšiu hospodársku a sociálnu integráciu Rómov so zameraním na prístup k vzdelávaniu, pracovným miestam, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. To budú aj oblasti čerpania štrukturálnych fondov na Slovensku v rámci prioritnej osi nového OP Ľudské zdroje.
Veda a inovácie 12-09-2012

Inovácie v sociálnych a verejných politikách

Publikácia skúma sociálne inovácie v oblasti sociálneho začleňovania.
Veda a inovácie 02-06-2012

Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie

Publikácia hodnotí potenciál konceptu sociálnej inklúzie na posilnenie inovatívnych momentov v sociálnej politike.
Sociálna politika 10-04-2012

Integrácia Rómov zatiaľ veľmi nepokročila

V Európe žije približne 12 miliónov Rómov, na Slovensku viac ako 400 000. Veľká časť z nich žije v chudobe a v sociálnom vylúčení. 8. apríla si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov. Rozsiahly článok o situácii rómskej menšiny v Európe uverejnil belgický mesačník Mondiaal Niews.
Sociálna politika 27-01-2012

Segregácia Rómov vo vzdelávaní nie je len individuálne zlyhanie

Prešovský okresný súd rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch sa segregáciou rómskych detí dopúšťa ich diskriminácie. Ide o historicky prvé súdne rozhodnutie, týkajúce sa segregácie vo vzdelávaní.
Regionálny rozvoj 09-11-2011

Komisia Slovensku pozastavila časť eurofondov

Audit pre Európsku komisiu odhalil nedostatky pri piatich z 11 operačných programov. Pre závažné chyby pri čerpaní eurofondov v prípade OP Životné prostredie a OP Informatizácia spoločnosti už dokonca Komisia pristúpila k pozastaveniu priebežných platieb.
Sociálna politika 20-12-2010

EÚ vyhlásila vojnu chudobe

Až 80 miliónov Európanov v súčasnosti čelí chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Európska komisia preto koncom minulého týždňa predstavila súbor opatrení na zamedzenie ich príčin a zmiernenie dôsledkov.
Sociálna politika 30-11-2010

Maďarské predsedníctvo zaujíma rómska stratégia

Budapešť sa bude snažiť na čele EÚ o to, aby sa v rámci stratégie EU 2020 mobilizovali zdroje pre rómske obyvateľstvo, povedal maďarský veľvyslanec pri EÚ Péter Györkös.
Podnikanie 06-08-2010

MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR hľadá nových externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov, pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Európa 2020 09-05-2010

Sociálna inklúzia – inovačný potenciál konceptu a jeho aplikácie

Autor hodnotí inovačný potenciál konceptu "sociálnej inklúzie" v spoločneskovednom výskume a pri praktickej formulácii sociálnych politík.
Sociálna politika 09-04-2010

Rómske organizácie na výzvy Komisie reagovali opatrne

Rómske organizácie a organizácie bojujúce za ľudské práva veľmi opatrne reagovali na tohtotýždňovú výzvu Európskej komisie na zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie Rómov do spoločnosti.
Sociálna politika 01-10-2009

Brusel by nemal niesť kľúčovú zodpovednosť za integráciu Rómov na Slovensku

Postavenie Rómov výrazne ovplyvnilo prístupový proces Slovenska do Európskej únie a Komisia vo svojich pravidelných hodnoteniach neustále upozorňovala na nedostatky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Autorky analýzy „Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli“ (EÚ a integrácia Rómov na Slovensku) sa na problematiku pozreli opačne a skúmali mieru vplyvu vstupu SR do EÚ na jej menšinové politiky a zo svojho štúdia vyvodili niekoľko okruhov záverov a odporúčaní.
Sociálna politika 25-09-2009

Delegáciu EK šokovali rómske osady na Slovensku

Delegácia Európskej komisie sa v uplynulých dňoch zúčastnila na študijnom pobyte o rómskej problematike na Slovensku, počas ktorej navštívili viacero osád. Euroúradníci boli podľa vedúcej delegácie Kataríny Mathernovej, zástupkyne generálneho riaditeľa EK pre regionálnu politiku, šokovaní, že v dvadsiatom prvom storočí žijú v civilizovanej Európe ľudia na úrovni stredoveku.
Sociálna politika 13-07-2009

Švédi chcú novú Lisabonskú stratégiu na škandinávsky spôsob

Švédske predsedníctvo po stretnutí ministrov práce začalo vytvárať hlavné rysy svojej ambicióznej reformy Lisabonskej agendy. Budúcnosť európskeho rastu a zamestnanosti chcú nasmerovať do škandinávskych línií.
Sociálna politika 26-06-2009

Švédsko bude presadzovať inklúziu pri podpore pracovného trhu

S nezamestnanosťou rastú aj obavy, že dočasné schémy na podporu zamestnanosti sú neudržateľné, pokiaľ sa bude recesia predlžovať. Švédske predsedníctvo teda chce opustiť staré riešenia a zamerať sa na podporu inklúzie na pracovnom trhu.
Sociálna politika 26-03-2009

SIA vyzýva k predkladaniu žiadostí o NFP na podporu tvorby a udržania pracovných miest

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.
Sociálna politika 26-02-2008

OP ZaSI/SIA: MVO môžu čerpať zdroje pre rozvoj ľudských zdrojov

Sumou 320 mil. korún prispeje ESF k zlepšeniu kapacít ľudských zdrojov mimovládiek a ich partnerov (napr. samosprávy a iné MVO). Podporené budú projekty od 1 do 10 mil. korún, ktorých cieľom bude zlepšiť kompetencie zamestnancov aj v marketingu, cudzích jazykoch, či digitálnej gramotnosti. Napomôžu budovať tiež partnerstvá na regionálnej a lokálnej úrovni. Konečný termín určila SIA na 7. mája 2008.
Regionálny rozvoj 04-01-2008

Eurofondy a výzvy: Konečne sa to začalo!

Fond sociálneho rozvoja otvoril prvé kohútiky s eurofondami a vyhlásil nábor projektov sociálnej inklúzie zameraných hlavne na terénnu prácu v rómskych komunitách. Štátny eurofondový portál si ešte nové výzvy nevšimol a opzícia hovorí o možných stratách europeňazí kvôli oneskoreniu implementácie.