TÉMA: inklúzia

Veda a inovácie 12-09-2012

Inovácie v sociálnych a verejných politikách

Publikácia skúma sociálne inovácie v oblasti sociálneho začleňovania.
Veda a inovácie 02-06-2012

Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie

Publikácia hodnotí potenciál konceptu sociálnej inklúzie na posilnenie inovatívnych momentov v sociálnej politike.
Európa 2020 09-05-2010

Sociálna inklúzia – inovačný potenciál konceptu a jeho aplikácie

Autor hodnotí inovačný potenciál konceptu "sociálnej inklúzie" v spoločneskovednom výskume a pri praktickej formulácii sociálnych politík.
Sociálna politika 01-10-2009

Brusel by nemal niesť kľúčovú zodpovednosť za integráciu Rómov na Slovensku

Postavenie Rómov výrazne ovplyvnilo prístupový proces Slovenska do Európskej únie a Komisia vo svojich pravidelných hodnoteniach neustále upozorňovala na nedostatky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Autorky analýzy „Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli“ (EÚ a integrácia Rómov na Slovensku) sa na problematiku pozreli opačne a skúmali mieru vplyvu vstupu SR do EÚ na jej menšinové politiky a zo svojho štúdia vyvodili niekoľko okruhov záverov a odporúčaní.