TÉMA: inkluzivnost

Ekonomika 26-10-2020

Otvorené regióny a mestá

PDF na stiahnutie  

Siahajú slovenské samosprávy po participatívnom spôsobe správy vecí verejných? Reflektujú na potreby špecifických skupín v záujme zvyšovania kvality života?
Sociálna politika 11-07-2012

Správa o inkluzívnom vzdelávaní zabúda na Slovensko

Deťom s osobitnými potrebami a dospelým so zdravotným postihnutím sa v EÚ ešte stále nedostáva náležité vzdelanie. To je záver správy vypracovanej pre EK. V reprezentatívnych tabuľkách štúdie by ste ale Slovensko hľadali márne.