TÉMA: inovácia

Ekonomika 27-05-2022

Basilová zo Sensoneo: V odpadoch nevychádzame z dát, veľmi nám chýba informačný systém

Odpady sú konzervatívnym sektorm, digitalizácia však už prichádza aj sem. Dáta budú kľúčovou súčasťou prechodu k obehovej ekonomike, hovorí spoluzakladateľka firmy Sensoneo ANDREA BASILOVÁ.
Veda a inovácie 27-07-2012

Čo je inovácia, možnosti stimulácie inovácie vo farmapriemysle

Riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Ján Mazag v prezentácii na odbornom seminári z oblasti liekovej politiky hovoril o inováciách v oblasti farmaceutického priemyslu. V prezentácii dáva odpovede na otázky, čo je inovácia, aké sú možnosti stimulácie pre farmaceutické firmy a následne pre dostupnosť nových liekov.
Veda a inovácie 14-05-2012

Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Predstavitelia EÚ vnímajú vysokú nezamestnosť mladých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, či ich nízku participáciu na demokratickom procese ako vážne problémy. Jeden zo záverov zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport bola potreba vytvoriť lepšie podmienky pre kreatívny potenciál mladých ľudí.
Veda a inovácie 07-05-2012

Vynálezcovia sa pobijú o Cenu európskeho vynálezcu

Európsky patentový úrad (EPO) oznámil nominácie na Cenu európskeho vynálezcu. Cena sa udeľuje každoročne a jej cieľom je spropagovať významných vynálezcov, ktorí prispeli k technologickému, sociálnemu a ekonomického pokroku.
Budúcnosť EÚ 23-06-2009

„Predstav si nový svet“ – cez fotografiu

Európska komisia vyhlasuje v rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009 fotografickú súťaž „Predstav si nový svet“. Súťažiť môžu amatéri i profesionáli. Najúspešnejších Komisia ocení fotografickým vybavením a zájazdmi do rôznych miest v členských krajinách EÚ.
Veda a inovácie 09-06-2009

Zora Jaurová: Kreatívne partnerstvá sú kľúčové

Podľa umeleckej riaditeľky projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Zory Jaurovej, pojem kreatívna ekológia vyjadruje prelínanie „umeleckých profesií, ekonomického sektora, vzdelávacieho a výskumného sektora, komerčných firiem a občianskej spoločnosti“. Keď sa prepoja, vzniká kreatívna spoločnosť.
Veda a inovácie 28-05-2009

Najväčšou inováciou pre Slovensko bola Univerzita Komenského

Rektor Univerzity Komenského František Gahér a nastupujúci predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek sa vo vzájomnej diskusii zhodli, že médiá ale i vedci nemajú veľký záujem informovať o vede popularizačným spôsobom.
Veda a inovácie 02-01-2009

Rok tvorivosti a inovácie

Rok 2009 je v EÚ oficiálne Rokom tvorivosti a inovácie. Cieľom je podporovať tvorivé a inovačné prístupy v rozličných odvetviach ľudskej činnosti a prispievať k lepšej príprave Európskej únie na budúce výzvy v globalizovanom svete.
Podnikanie 27-06-2008

Ak chce Európa lieky, musí stimulovať inováciu

Farmaceutické firmy varujú Európu pred sťahovaním výskumu a vývoja do iných častí sveta – USA a Ázie. Farma-priemysel má na svedomí až 19% celosvetových výdavkov na výskum a vývoj, viac ako iné sektory.
Zdravotníctvo 02-05-2008

Európa musí byť opäť “lekárňou sveta”

Komisia spustila spoločne s európskym farma-priemyslom novú schému zameranú na podporu výskumu a vývoja nových liekov. Na tieto účely boli vyčlenené 2 miliardy eur.

Svetové firmy za ochranu životného prostredia

Svetová obchodná rada pre trvalo udržateľný rozvoj, IBM a iní sa rozhodli sprístupniť verejnosti svoje ekologické patenty. Cieľom tohto kroku je prispieť k ochrane životného prostredia.
Veda a inovácie 18-01-2007

Ázia dobieha Úniu a USA v inováciách

„Centrum inovácií sa začína posúvať zo západu na východ”, čo kladie výzvu pre snahu EÚ stať sa „najviac konkurencieschopnou znalostnou ekonomikou na svete“ , uvádza sa v novej výskumnej správe.
Veda a inovácie 27-01-2006

Parlament rokoval o konkurencieschopnosti a inováciách

Rozpočtový výbor Európskeho parlamentu na svojom zasadnutí 25. januára.2006 prerokoval správu o Rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inováciu. Tieňovým spravodajcom pre správu bol slovenský europoslanec Vladimír Maňka.