TÉMA: inovacie

Ekonomika 13-11-2019

Európske poľnohospodárstvo prejde technologickou revolúciou, hlavným heslom bude udržateľnosť

Výzvu lepšej udržateľnosti agrosektora budú musieť zohľadniť aj slovenskí farmári. Nesmú však byť obeťami klimatických ambícií, ale prirodzenými spojencami v ich naplnení, píše ADAM ŠEBESTA.
Ekonomika 30-01-2019

Agrosektor zachránia len inovácie: Výzvy pre Európu a Slovensko

Podpora výskumu a inovácií bude rozhodujúca pre budúcnosť poľnohospodárstva. Slovensko má vďaka inováciám príležitosť vzkriesiť svoje kedysi prosperujúce odvetvie.
Ekonomika 15-11-2018

Inovácie nevznikajú vo vákuu: Slovensko patrí medzi najinovatívnejšie krajiny

Slovenský inovatívny ekosystém ešte nikdy nebol tak rozmanitý a neponúkal toľko možností, píše ADELA ZÁBRAŽNÁ zo SAPIE.
Roboti, digitalizácia, digitálne zručnosti
Veda a inovácie 27-01-2017

Roboti vám prácu nevezmú. Naopak, spravia ju atraktívnejšou

Mnohí Európania sa obávajú, že automatizácia povedie k strate pracovných pozícií. So zdravým rozumom to nemá nič spoločné, varuje Thilo Brodtmann. Thilo Brodtmann je výkonným riaditeľom strojárskej asociácie VDMA (Verband Deutscher Maschinen), ktorá zastupuje viac ako 3200 prevažne stredne veľkých...

Budúcnosť európskeho priemyslu je digitálna

Internet a nové technológie menia našu spoločnosť a hospodárstvo, ako kedysi para a elektrina. Často sa hovorí o „štvrtej priemyselnej revolúcii“, čo je pomenovanie novej reality superpočítačov, inteligentných sietí a bezprecedentného objemu „veľkých dát“. Priemysel je základným pilierom európskeho hospodárstva – v odvetví...
Veda a inovácie 04-07-2014

Šetrenie na budúcnosti? Výdavky na výskum v čase fiškálnej konsolidácie

Bruselský ekonomický think-tank Bruegel predstavil v júni novú štúdiu „Šetrenie na budúcnosti?“, ktorá si všíma roztvárajúce sa nožnice výdavkov na vedu a výskum medzi členskými štátmi EÚ. Publikácia posudzuje vhodnosť škrtov vo financovaní vedy ako nástroja finančnej konsolidácie a vysvetľuje aj rolu, ktorú Európska komisia v celom procese zohráva.
Podnikanie 02-07-2014

Prelomové inovácie a rast

Konzultačná spoločnosť PWC publikovala štúdiu „Breakthrough Innovation and Growth“, ktorá sa venuje inováciám z globálnej multi-sektorovej perspektívy. Hlavným záverom štúdie je priama korelácia medzi excelentnosťou v inováciách a zvýšeným rastom príjmov, bez ohľadu na sektor alebo geografiu.
Veda a inovácie 18-11-2013

Čas pre rozumnú reformu technologických patentov

Nedávne zneužitie patentov obsiahnutých v technických normách, ohrozilo rast priemyslu, na ktorého podporu boli navrhnuté, píše Jonathan Zuck, prezident Asociácie pre konkurencieschopné technológie.
Veda a inovácie 15-09-2012

Inovácie vo vrejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Autori monografie skúmajú na prípadových štúdiách zavádzanie sociálnych inovácií do verejného sektora na Slovensku, dôvodom a dôsledkom tohto procesu.
Veda a inovácie 12-09-2012

Inovácie v sociálnych a verejných politikách

Publikácia skúma sociálne inovácie v oblasti sociálneho začleňovania.
Ekonomika 22-08-2012

Finančná kríza 2007-2009. Čo sa pokazilo a čo bolo iné?

Autor skúma príčiny súčasnej finančnej krízy a porovnáva vývoj v USA a iných rozvinutých ekonomikách.
Budúcnosť EÚ 12-08-2012

V rukách politických strán. Referendum na Slovensku 1993-2010

Cez prípadové štúdie referend organizovaných (a zmarených) v modernej histórii Slovenska skúma autor postavenie tohto inštitútu v politickom systéme.
Veda a inovácie 02-06-2012

Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie

Publikácia hodnotí potenciál konceptu sociálnej inklúzie na posilnenie inovatívnych momentov v sociálnej politike.
Ekonomika 24-02-2012

Prečo cesta z krízy vedie cez kultúru a umenie

Aj napriek kríze má Európa dobrý dôvod na optimizmus. Je ním kultúrny sektor ako rezervoár nádeje, nápadov a ekonomického rastu, píše dánsky minister kultúry Uffe Elbæk a eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.
Budúcnosť EÚ 12-08-2010

Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

Autorka porovnáva formy a metódy koordinácie transpozície EÚ legislatívy, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá vlády SR. Skúma tiež vplyv rôznych modelov na úspešnosť implementácie smerníc EÚ.
Veda a inovácie 03-02-2010

Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia

Autor analyzuje teoretické modely inovácie, a o nich opreté návody na praktickú činnosť, obsiahnuté v tzv. Frascati a Oslo manuáloch. Pozornosť venuje aj operacionalizácii inovácie v štatistických zisťovaniach.
Veda a inovácie 19-10-2009

EUtopický sen

Členské krajiny EÚ by mali lepšie implementovať Zákon o malých podnikoch a zabezpečiť, aby revidovaná Lisabonská stratégia priniesla v budúcnosti svoje ovocie. Víziou je, aby sa stala Európa inovatívnejšou, aby mala väčšieho podnikateľského ducha a prispôsobovala sa zmenám, ktoré prichádzajú, píše pre EurActiv Jonathan Zuck, prezident Asociácie pre konkurenciu technológií.
Veda a inovácie 01-07-2009

Prínos spoločenských inovácií pre regionálny rozvoj

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 06-02-2009

Ako využiť najinovatívnejších európskych podnikateľov

Je dobré, že európski politickí lídri, ktorú sa snažia podporiť tvorbu nových pracovných miest, „sa snažia aj o podporu start-up firiem“, tvrdí autor štúdie.
Zdravotníctvo 16-10-2008

Inovácie v zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Prednáška odznela na konferencii FÓRUM ZDRAVIA 2008
Ekonomika 05-02-2006

Priemyselná politika EÚ

V článku publikovanom Nadáciou Roberta Schumana podáva Jean-François Jamet prehľad súčasného stavu priemyselnej politiky EÚ.
Ekonomika 17-02-2005

Možnosti rozvoja hi-tech priemyselných odvetví na Slovensku

Peter Weber, generálny riaditeľ Hewlett Packard Slovensko, poukázal na možnosti, ktoré rozvoj hi-tech sektora na Slovensku prináša a tiež na spôsoby, ako jeho rast ďalej podporiť.
Ekonomika 15-02-2005

Stratégia konkurencieschopnosti pre Slovensko: Podpora inovácií

Jean-Eric Aubert, ekonóm Svetovej banky, sa vo svojej prezentácii zameral na predstavenie spôsobov, ktorými je možné realizovať inovačný potenciál v ekonomike.
Ekonomika 15-02-2005

Veda, výskum, inovácie, vysoké školy a regionálny inovačný rozvoj

Milan Dado, prorektor Žilinskej univerzity, hovoril o možnostiach prepojenia činnosti vysokých škôl a záujmov firiem pre podporu regionálneho inovačného rozvoja.