TÉMA: institucionalne

Budúcnosť EÚ 12-08-2010

Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

Autorka porovnáva formy a metódy koordinácie transpozície EÚ legislatívy, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá vlády SR. Skúma tiež vplyv rôznych modelov na úspešnosť implementácie smerníc EÚ.
Budúcnosť EÚ 03-06-2010

Komisia dokončuje vnútorné rošády

Európska komisia včera rozhodla o rozdelení Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť na dve samostatné generálne riaditeľstvá (DGs) – pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť. S touto zmenou súvisia aj personálne výmeny.
Budúcnosť EÚ 12-05-2010

Fínsky parlament nesúhlasí s posilnením EP

Lisabonská zmluva dala europarlamentu nové kompetencie. Ten chce však svoje postavenie ešte viac posilniť dohodou s Komisiou a Radou. Národným parlamentom sa to nemusí páčiť – fínsky sa už vyslovil proti.
Budúcnosť EÚ 07-01-2010

Šefčovič hovoril o zmenách, ktoré čakajú Úniu

Lisabonská zmluva určila základný rámec zmien v postavení a kompetenciách inštitúcií EÚ, teraz musíme dohodnúť detaily, tvrdí komisár Maroš Šefčovič. Práve on by mal byť za to v novej Komisii zodpovedný.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Ako ďalej s inštitucionálnou reformou EÚ

Národný konvent diskutoval o možných scenároch budúceho vývoja inštitucionálnej reformy v EÚ a postoji, ktoré by k nim malo Slovensko zaujať.
Budúcnosť EÚ 18-10-2006

Barroso žiada inštitucionálnu reformu

Predseda Komisie José Manuel Barroso naznačil, že bolo možno chybou dať euroústave meno „ústava“, ktoré invokuje tak „obrovskú finalitu“. To však nič nemení na potrebe inštitucionálnych reforiem.
Budúcnosť EÚ 10-07-2006

Parlament posilňuje svoju kontrolu nad Komisiou

Európsky parlament urobil ďalší veľký krok smerom k zvýšeniu svojich kompetencií - získal právo rušiť rozhodnutia prijaté Komisiou na implementáciu legislatívy.