TÉMA: institucionalne

Budúcnosť EÚ 12-08-2010

Inštitucionálne inovácie v koordinácii EU transpozície na úrovni ministerstiev

Autorka porovnáva formy a metódy koordinácie transpozície EÚ legislatívy, ktoré zaviedli jednotlivé ministerstvá vlády SR. Skúma tiež vplyv rôznych modelov na úspešnosť implementácie smerníc EÚ.
Budúcnosť EÚ 15-12-2006

Ako ďalej s inštitucionálnou reformou EÚ

Národný konvent diskutoval o možných scenároch budúceho vývoja inštitucionálnej reformy v EÚ a postoji, ktoré by k nim malo Slovensko zaujať.