TÉMA: integracia

eurofondy, operačné programy
Budúcnosť EÚ 16-11-2016

Európski občania, je čas prebudiť sa!

Triumf populizmu v Británii a USA by mal byť budíčkom pre občanov, aby podporili ambicióznejší európsky projekt, píšu signatári Hnutia 9. mája. Podobne ako brexit, víťazstvo Donalda Trumpa bolo veľkým prekvapením. Väčšina z nás verila, že rozum zvíťazí nad populistickými rečami. No príčiny...
Mestská agenda
Budúcnosť EÚ 07-11-2016

Väčšie právomoci miest pri integrácii utečencov?

Mestská agenda a program Mestských inovačných akcií prinášajú mestám nové možnosti začleňovania utečencov do spoločnosti.
16-05-2016

Kontrola “skrytej” integrácie

Ubližuje nenápadné napredovanie európskej integrácie legitimite EÚ? Analýza hľadá odpoveď.
Ekonomika 10-10-2012

Sociálny rozmer skutočnej Hospodárskej a menovej únie

Sociálna konvergencia by mala mať kľúčovú váhu pri úvahách členských štátov, ktoré pripravujú nové kolo integrácie v snahe o dokončenie Hospodárskej a menovej únie. V opačnom prípade to bude viesť k zintenzívneniu vzájomnej konkurencie a sociálnemu dumpingu. Upozorňuje profesorka Maria João Rodriguesová.

Dialóg s Ukrajinou si vyžaduje novú platformu

Únia potrebuje novú platformu dialógu s Ukrajinou. Ak sa s ňou nepoponáhľa, tak hrozí, že na Ukrajine prevládne štýl ruskej politickej kultúry, alebo sa krajina vráti do obdobia pred rokom 1933.
Budúcnosť EÚ 16-05-2012

Francúzska európska a globálna stratégia

Vzťahy socialistu Françoisa Hollandea s Angelou Merkelovou ostanú v medziach dlhodobej gaullistickej stratégie udržiavania európskej moci vo svete a francúzskeho vplyvu v Európe, tvrdí politológ George Friedman, zakladateľ spoločnosti Stratfor.
Budúcnosť EÚ 20-12-2011

Čo sa bojíme, že stratíme, ak zachránime Európu?

EÚ potrebuje hlbšiu integráciu, aby sa mohla vysporiadať s dôsledkami finančnej krízy. Zároveň musí konať so zmyslom pre solidaritu a spoločnú zodpovednosť, tvrdí Staffan Nilsson, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
Budúcnosť EÚ 19-08-2011

Križovatka európskej integrácie

Lídri EÚ nevidia inú alternatívu než udržať EÚ nažive napriek rozčarovaniu obyvateľov, tvrdí analýza globálnej spravodajskej spoločnosti Stratfor.
Ekonomika 06-06-2011

Rumunský pohľad na európsku ekonomickú integráciu

Nasledujúce riadky sú výsekom z knihy „Európska ekonomická integrácia", ktorú napísal diplomat Radu Serban. Vo svojej publikácii z rumunského pohľadu analyzuje stav európskej ekonomiky. Okrem iného sa zameriava na rast, tzv. Tobinovu daň z finančných transakcií a rolu ratingových agentúr.
Kultúra a médiá 04-05-2008

Supervízia spolupracovníkov pre službu interkultúrneho poradenstva a integráciu

Prednášky o interkultúrnom poradenstve a integrácii sa uskutočnili v rámci projektu Excelentná univerzita
Budúcnosť EÚ 22-02-2008

Bulharsko, Rumunsko…a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření Evropské unie

Poslední rozšírení zvýšilo nejistotu ohledně dalšího směřování Evropské unie, včetně nejisté budoucnosti jednoho z jejích nejúspěšnějších nástrojů – rozšíření.
Budúcnosť EÚ 27-09-2007

Slovensko a limity európskej integrácie

Cieľom štúdie je objasniť faktory, ktoré stoja za euroskeptickými tendenciami na Slovensku. Zachytáva charakter prístupového procesu a charakter členstva SR v EÚ s prechodnými obmedzeniami. Zameriava sa na súbor medzinárodných faktorov, ktoré rámcovali a obmedzovali cestu Slovenska do EÚ a jeho miesto v nej. Hodnotí mieru spolitizovania členstva v EÚ a zhŕňa výsledky priskumov verejnej mienky na hlavné otázky, o ktorých sa v EÚ diskutovalo.
Ekonomika 09-05-2007

Ekonomické vzťahy EÚ-USA: od voľného obchodu k integrácii

Po tom, ako sa lídri EÚ a USA dohodli na novom transatlantickom ekonomickom partnerstve, Barbara Böttcher a Klaus Deutsch z Deutche Bank vypracovali dokument obsahujúci odporúčania, akým spôsobom by mohli títo dvaja hospodárski hegemóni prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.

Univerzálna veľkosť? Integračné politiky šité na mieru migrantom v EÚ

V analýze sa tvrdí, že Únia musí lepšie koordinovať imigračnú a integračnú politiku a urobiť ich flexibilnejšími. Iba jednotný postup za účasti Európskej komisie môže byť odpoveďou na vzrastajúcu mobilitu v Únii.
Vonkajšie vzťahy 14-02-2006

Integrácia Severného Cypru do EÚ

Analýza objasňuje politické, právne, sociálne a ekonomické aspekty života na Severnom Cypre spolu s potenciálnym dopadom integrácie Severného Cypru do EÚ prostredníctvom rozvoja hospodárskych vzťahov.
Sociálna politika 29-09-2005

Občianstvo EÚ a imigrácia v španielskom kontexte

Autorka sa zaoberá zmenou Španielska z krajiny, tradične vysielajúcej pracovné sily, na tzv. imigračnú krajinu a vplyvom tejto zmeny na španielsku spoločnosť v súvislosti s integráciou imigrantov. Na príklade latinskoamerických pracovníkov v Španielsku vysvetľuje imigračnú politiku vlády Josého Zapatera.
Budúcnosť EÚ 25-07-2005

Evropský občan a veřejná správa

Autor sa venuje otázke európskeho občianstva v kontexte európskej politickej integrácie a komunitárneho práva. Vykresľuje vnímanie občianstva v rôznych národných podobách a analyzuje jeho zakotvenie v návrhu Ústavnej zmluvy pre Európu.
07-03-2005

Ukrajina v Evropě nebo v Evropské Unii?

Autor analýzy tvrdí, že hoci Ukrajina z geografického, historického i kultúrneho hľadiska do Európy určite patrí, jej členstvo v Európskej únii je zatiaľ nereálne.
Vonkajšie vzťahy 16-02-2005

Kosovo: naspäť sa už nevrátime

Analýza sa zaoberá súčasnou situáciou srbskej provincie Kosovo vo svetle očakávaného definitívneho riešenia štatútu Kosova zo strany OSN.
Vonkajšie vzťahy 15-02-2005

Čo delí Srbsko od únie?

Analýza hodnotí vývoj v bývalej Juhoslávii za obdobie posledných 15 rokov so zameraním na Srbsko v kontexte európskej integrácie.
Vonkajšie vzťahy 26-01-2005

Euro-Turci: most alebo trhlina medzi Tureckom a Európskou úniou?

Autori sa vo svojej komparatívnej štúdii, porovnávajúcej nemeckých a francúzskych Turkov, snažia vyhnúť sa stereotypnej prezentácii týchto Euro-Turkov v ich domovine a krajinách, v ktorých žijú. Štúdia vychádza z rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, uskutočneného v Nemecku a Francúzsku Centrom pre výskum migrácie koncom roka 2003 a začiatkom roka 2004.
Budúcnosť EÚ 26-01-2005

Začiatok konca alebo koniec začiatku? – Posilnená spolupráca v Ústavnej zmluve

Autori hodnotia zmeny, zakotvené Ústavnou zmluvou v oblasti „posilnenej spolupráce“ a zvažujú, či a do akej miery existuje v Európe politická vôľa k využitiu nových možností, vytvorených Ústavou.
Budúcnosť EÚ 03-11-2004

Prišli sme vstupom do Európskej únie o štát?

Autorka, súčasne aktívna politička, polemizuje s názorom, že vstup do Európskej únie znamená stratu národnej suverenity. Podľa nej: „Európska únia už totiž dávno stratila so zreteľa národné štáty - ide o nás, jej občanov.“
23-09-2004

Ako sa európska myšlienka konsolidovala v slovenskej spoločnosti?

Na príklade konsolidácie európskej myšlienky v slovenskej spoločnosti sa autor analýzy zamýšľa, ako by mohla byť slovenská integrácia do EÚ inšpiráciou pre občanov Bieloruska.