TÉMA: interact

Regionálny rozvoj 04-09-2008

Operačný program INTERACT II 2007-2013

Úlohou OP je poskytovať podporu implementácii programov európskej teritoriálnej spolupráce, je teda určený najmä riadiacim orgánom a ďalším inštitúciám riadenia tejto skupiny fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 06-12-2007

INTERACT II: (neznámy) pomocník územnej spolupráce

Komisia čistí pred Vianocami stôl. Vo veľkom tempe končí rokovania o desiatkach operačných programoch s regiónmi a členskými krajinami. 4. decembra 2007 dala komisárka Danuta Hübner po viacerých balíkoch bilaterálnych operačných programov pre cezhraničnú spoluprácu a spustení transnárodného a interregionálneho komponentu Európskej územnej spolupráce súhlas programu INTERACT II. Slovensko v ňom bude účastníkom.
Regionálny rozvoj 26-06-2007

Teritoriálna spolupráca posilnená programom INTERACT II

Vo vláde sa dnes rokuje o nadnárodnom programe európskej územnej spolupráce INTERACT II, ktorý bude disponovať 34 mil. eur.