TÉMA: interreg

Ekonomika 17-10-2019

Regióny, ktoré využívajú eurofondy na cezhraničnú spoluprácu, majú vyšší hospodársky rast

Eurofondové projekty, do ktorých je zapojených viac členských krajín, sú menej náchylné na korupciu a neefektívne plytvanie peniazmi, tvrdí nová štúdia. Veľké regióny vďaka výmene skúseností zároveň môžu potiahnuť tie menšie, bohatšie zase tie menej rozvinuté.
Ekonomika 24-06-2019

Venuje sa pohraničným regiónom: Cezhraničná spolupráca je veľkým úspechom Európy

Hranice brzdia hospodársky rozvoj regiónov, ktoré na nich ležia. Európska územná spolupráca (Interreg) pomáha aj periférne regióny meniť na lepšie miesto pre život. Ide o najeurópskejší zo všetkých fondov Európskej únie, hovorí PAVEL BRANDA. 
Regionálny rozvoj 03-07-2014

Schválený program spolupráce môže ísť do Bruselu

Slovenská vláda schválila návrh programu spolupráce INTERREG EUROPE, ktorý predložil rezort hospodárstva. Povinný príspevok Slovenska na celé programové obdobie bude vyše 81 tis. eur. Program obsahuje niekoľko nových čŕt.

EÚ podporila geotermálnu energiu získanú z opustených baní

Holandské úrady boli zo začiatku voči podpore projektu Minewater skeptické, no vďaka silnej miestnej podpore sa tejto neobvyklej iniciatíve podarilo získať prostriedky z Európskej únie. Teraz je projekt zameraný na podporu obnoviteľných zdrojov vzorom pre podobné iniciatívy.
Regionálny rozvoj 16-01-2009

Fondy cezhraničnej spolupráce vedú

V čerpaní prostriedkov sú zatiaľ najúspešnejšie fondy cezhraničnej spolupráce. Do júna 2009 sa však pravdepodobne podarí dočerpať j ostatné.
Regionálny rozvoj 10-12-2007

INTERREG IVC: slovenské informačné centrum v Katowiciach

V pondelok (10.12.) otvorili medzinárodné informačné centrum s pôsobnosťou aj pre Slovensko. Nachádza sa v poľských Katowiciach.
Regionálny rozvoj 05-12-2007

Záujem o partnera pre program Interreg IVC

Grécka samospráva Trikala hľadá partnera v programe Interreg IVC na projekt s názvom BICYCLE ECOTRA -SPORT, so zameraním na ochranu životného prostredia a rizík, energiu a trvalo udržateľnú dopravu.
Verejná správa 30-10-2007

Interreg IVC: Šanca získať peniaze na medziregionálnu spoluprácu

Bude sa prerozdeľovať 321 mil. eur určených na budovanie a rozširovanie regionálnych a miestnych sietí. Projekty možno podávať až do polovice januára 2008.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

INTERREG IVC má od Komisie zelenú, prvá výzva už o 2 dni

11. septembra schválila Komisia ďalší z programov 3. cieľa novej kohéznej politiky venovaný interregionálnej spolupráce a budovaniu sietí. Oproti štyrom regiónom programu Interreg C z rokov 2000-2006 sa nový program stáva celoeurópskym, riadiť sa bude z francúzskeo Lille a prvá výzva sa zverejní 21. septembra 2007.
Regionálny rozvoj 02-07-2007

Štartuje program EÚ “Central Europe”

Dnes oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Je nástupcom programov INTERREG IIIB.
Regionálny rozvoj 25-06-2007

Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca: analýza problémov a stretágie rozvoja

Vzťahy Slovenska s Ukrajinou je možné charakterizovať ako dobrosusedské, priateľské, podložené hlbokými historickými a kultúrnymi zväzkami našich národov, bez negatívnych historických reminiscencií avšak s vysokým potenciálom rozvoja v mnohých oblastiach.
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Pokračovanie Interregu C na Slovensku schválené

Vláda súhlasila s programovým dokumentom pokračovateľa interregionálnej spolupráce podporovaného tretím cieľom novej kohéznej politiky v rokoch 2007-2013 – Európskou územnou spoluprácou. Riadenie programu prebralo vo veľkej miere Francúzsko.
Regionálny rozvoj 14-02-2007

Programy cieľa 3: Európska územná spolupráca

Tretí cieľ novej kohéznej politiky EÚ pokrýva hlavne cezhraničnú spoluprácu regiónov a nahrádza pôvodnú iniciatívu Spoločenstva INTERREG. Slovensko na 5 cezhraničných programov získalo na ďalších 7 rokov viac ako 206 mil. eur.
Regionálny rozvoj 31-10-2006

Práce na cezhraničných operačných programoch pokročili

Územná spolupráca sa stala novým strategickým cieľom pre kohéznu politiku EÚ v budúcom programovom období. Na Slovensku nie je súčasťou NSRR, ale venujú sa jej osobitne operačné programy.
Regionálny rozvoj 13-09-2006

Nový predseda medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu

Vláda schválila nového predsedu medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu s okolitými krajinami. Vladimír Čečot, štátny tajomník MV SR vystriedal bývalého štátneho tajomníka vnútra, Martina Pada a predchádzajúceho štátneho tajomníka výstavby a regionálneho rozvoja, Zsolta Lukáča.
Regionálny rozvoj 21-08-2006

Ako ďalej v cezhraničnej spolupráci?

Cezhraničná spolupráca pokračuje posilnená v novom programovom období EÚ 2007 - 2013. Únia pôvodnú “Iniciatívu” Spoločenstva INTERREG preformulovala pod jeden z troch hlavných cieľov financovaných zo štrukturálnych fondov“, a to ako Európsku územnú spoluprácu”.
Regionálny rozvoj 09-08-2006

Nové europrojekty na slovensko-rakúskej hranici vďaka INTERREGu IIIA

Aj v tomto roku sa schvaľovali prostriedky podporujúce cezhraničnú spoluprácu v rámci hraníc Slovenska. V júni 2006 "Spoločný riadiaci výbor“ programu INTERREG IIIA Rakúsko – SR posúdil a schválil odporúčané projekty, ktoré boli podané začiatkom roka.
Regionálny rozvoj 27-06-2006

Projekty z II. výzvy Programu susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina schválené

MVRR SR zverejnilo zoznam schválených projektov Programu susedstva H-SK-UA, ktorý pokrýva cezhraničnú spoluprácu týchto krajín.