TÉMA: investicie

Budúcnosť EÚ 15-04-2020

Politiky po COVID-19 by sa mali poučiť z minulých kríz

Únia by mala zvážiť vznik Rekapitalizačného fondu, na podporu kapitálovej základne európskych firiem. „Európa nemôže riskovať stabilitu systematicky dôležitých firiem, ktoré by sa potom mohli stať ľahkým terčom pre cudzích investorov,“ píšu VAZIL HUDÁK a MIROSLAV KOLLÁR.
Ekonomika 05-11-2008

Priame zahraničné investície a efekty spillovers

Mnohé vlády dnes nasledujú odporúčania medzinárodných rozvojových agentúr a podnikajú kroky na stimulovanie priamych zahraničných investícií poskytujúc výrazné verejné subvencie na ich prilákanie. Ako odôvodnenie takéhoto konania sa často uvádza, že nadnárodné korporácie prinášajú so sebou do hostiteľskej krajiny vyspelejšiu technológiu, ktorá sa prenesie na domáce podniky, zvýši súhrnnú produktivitu faktorov v ekonomike a prispeje tak k rastu celkovej ekonomickej výkonnosti danej krajiny.
Ekonomika 09-05-2007

Ekonomické vzťahy EÚ-USA: od voľného obchodu k integrácii

Po tom, ako sa lídri EÚ a USA dohodli na novom transatlantickom ekonomickom partnerstve, Barbara Böttcher a Klaus Deutsch z Deutche Bank vypracovali dokument obsahujúci odporúčania, akým spôsobom by mohli títo dvaja hospodárski hegemóni prehĺbiť vzájomnú spoluprácu.
Ekonomika 06-07-2006

Je verejný kapitál pre Európu výnosný?

Autori štúdie sa snažili zodpovedať na otázku, či zvyšuje ekonomickú výkonnosť Európy verejný kapitál, alebo investície.
Veda a inovácie 22-02-2005

Lisabonská stratégia a noví členovia Únie

Bývalý český eurokomisár Pavel Telička v analýze hodnotí, ako nové členské krajiny EÚ pristupujú k výzvam cieľov Lisabonskej stratégie. Tvrdí, že zatiaľ čo východné členské štáty sa do Lisabonského procesu zapojili v neskoršej fáze, ich skúsenosti s implementáciu zložitých reforiem by mohli byť prínosom pre celú úniu pri dosahovaní jej ašpirácií do roku 2010.
Regionálny rozvoj 29-01-2005

Investície stále viac najmä na západ Slovenska

Po vstupe do Európskej únie sa naďalej priame zahraničné investície koncentrujú v Bratislave a na západnom Slovensku.