TÉMA: irena

Slovensko v EP 15-05-2007

Belohorská upozorňuje na rozdiely v úspešnosti liečby rakoviny

Onkologické balticko -škandinávske sympózium v Rige (10.–12. máj 2007) poskytlo priestor pre popredných onkológov, politikov, ale aj zástupcov priemyslu na otvorenú diskusiu a výmenu poznatkov o najdôležitejších onkologických otázkach.
Slovensko v EP 27-09-2006

Kvalita ovzdušia

Irena Belohorská vystúpila 25. septembra 2005 vo všeobecnej rozprave v EP s príspevkom na tému kvality životného prostredia.