TÉMA: ITAPA

Veda a inovácie 21-05-2015

Jarná ITAPA: Úspešné startupy nebudú musieť odchádzať do USA

Vznik jednotného digitálneho trhu EÚ je príležitosťou pre ekonomiku tiež preto, že najúspešnejšie mladé firmy budú mať dostatok priestoru na rast na svojom domácom trhu.

Jarná ITAPA: Ponuka digitálnych služieb občanom sa rozširuje

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) v minulosti trpel nepružným zákonom o verejnom obstarávaní aj zmenami vlád. Konferencia ITAPA predstavila nové projekty informatizácie vo verejnej správe aj v kultúre.
InzerciaKomerčný obsah

Jarná konferencia ITAPA 2014: Informatizácia Slovenska stojí na križovatke, prejsť ňou musí bez chýb minulosti

Bratislava, 21. mája 2014 – Informatizácia spoločnosti a eGovernment Slovenska stojí na križovatke. Programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje pre informatizáciu členských štátov EÚ nové parametre, čo by mohlo pre Slovensko znamenať šancu na “reštart”. Aj preto sa na Jarnej konferencii ITAPA hovorilo o zmenách, ktoré sú nevyhnutné, aby Slovensko v budúcnosti neprichádzalo o peniaze z Európskej únie, ako aj o nástrojoch, ktoré urýchlia a zjednodušia verejné obstarávanie projektov eGovernmentu.
InzerciaKomerčný obsah

Jarná konferencia ITAPA 2014: Kritický pohľad na chyby minulosti – konštruktívne riešenia do budúcnosti

Bratislava 19. mája 2014 - Slovensko je z pohľadu informatizácie spoločnosti a eGovernmentu v skupine štátov, ktoré v procese zavádzania elektronických služieb majú značné rezervy. Vyplýva to zo zistení eGovernment Survey 2012. Podobne sú na tom aj ostatné krajiny V4 alebo Francúzsko či Írsko. Naopak vzormi úspešnej informatizácie spoločnosti je Veľká Británia, Rakúsko či Dánsko. Na Jarnej konferencii ITAPA 2014, ktorá bude 21. mája v Bratislave, by mali lídri eGovernmentu pomenovať hlavné príčiny doterajších zlyhaní a definovať nástroje na efektívnejšie zavádzanie informatizácie.

V informatizácii nechceme len dobiehať

Ambíciou OPIS-u je realizovať aj také projekty, ktoré budú vzorové pre iné krajiny, hovorí za riadiaci orgán Norbert Molnár.
Veda a inovácie 13-11-2013

ITAPA predstavila pokroky v e-governmente

Na Slovensku nikdy v minulosti neboli dokončované tak náročné IT projekty, zaznelo na úvode medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.

Na konferencii ITAPA predstavili nový zákon o e-governmente

Na vládu by sa mal nový zákon dostať do konca roka a parlament by ho mohol schváliť už začiatkom roku 2013.

Politické strany diskutovali o stave informatizácie na Slovensku

Včera sa v Bratislave pod záštitou ITAPA uskutočnila konferencia pod názvom eGovernment na Slovensku v období rokov 2010 až 2014. Cieľom podujatia bolo zhodnotiť súčasný stav informatizácie a eGovernmentu na Slovensku a zadefinovanie priorít a potrebných krokov v nasledujúcom období.
Doprava 04-11-2009

Elektronický technický preukaz od júna 2010

Robert Kaliňák, minister vnútra SR, počas druhého dňa Medzinárodného kongresu ITAPA 2009 oznámil, že v budúcom roku začne dopravná polícia vydávať vodičom elektronický technický preukaz.

Slovenské zákony nie sú kompatibilné s eGovernmentom

Legislatívu na Slovensku bude nutné novelizovať a vniesť do nej ustanovenia, ktoré umožnia využívanie elektronických služieb v štátnej a verejnej správe legálnym spôsobom. Terajšie zákony dokonca hovoria, že niektoré služby je možné poskytovať výlučne na základe papierových formulárov.

Pavol Tarina: Čaká nás obdobie „internetovej evanjelizácie“ Slovenska

Vládny splnomocnenec pre informatizáciu spoločnosti na ITAPA Fóre 2009 vyhlásil, že medzi bežnými ľuďmi je potrebné robiť osvetu o praktických výhodách internetu pre život. Podľa neho, dôvodom, pre ktorý Slovensko zaostáva za priemerom EÚ, je i vnímanie internetu ako niečoho, čo nie je potrebné. Vláda oznámila, že do internetu pripojí v blízkej dobe ďalších 200 tis. domácností na Slovensku.

Blíži sa uzávierka nominácií na cenu European eGovernment Awards 2009

Ešte takmer dva týždne majú možnosť i slovenské projekty v oblasti informatizácie verejnej správy možnosť nominovať sa na cenu European eGovernment Awards 2009. Na ITAPA Fórum 2009 prišla možných účastníkov povzbudiť i Christine Leitner, programová riaditeľka ceny.
Vzdelávanie 21-11-2008

Beáta Brestenská: Odmietam kritiku, že ak mládež sedí za počítačom, stráca čas

S Beátou Brestenskou sme sa rozprávali o Iniciatíve za digitálne školy a curriculu Planéta vedomostí. Povedala, že predpokladom pre inovatívne spôsoby vyučovania je zmena pohľadu učiteľov, žiakov, rodičov, ale i politikov na vzdelávanie a otvorenie sa možnostiam, ktoré prinášajú informačné a komunikačné technológie. OPIS pokladá za príležitosť pre vybudovanie modernej infraštruktúry, ktorá je predpokladom pre interaktívnu formu vzdelávania. Víziou pani Brestenskej je ponúknuť mladým ľuďom kvalitiný digitálny obsah tak, aby v škole „bola zábava.“ Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc., je od roku 2007 prodekankou Prírodovedeckej fakulty UK a od roku 2002 vedúcou Výskumného a vzdelávacieho centra IT Univerzity Komenského.

ITAPA 2008: e-Government, e-Health, e-Education

Včera večer sa skončil medzinárodný kongres Itapa 2008. Počas druhého dňa jeho účastníci prezentovali riešenia aj v oblastiach elektronického zdravotníctva a elektronického vzdelávania. Do diskusií sa zapojili aj experti OECD. Počas Itapy sa udelili ceny pre najlepšie slovenské projekty v oblasti informatizácie verejnej správy.

Začal kongres ITAPA 2008

Prezentácia projektu informatizácie verejnej správy na Taiwane odštartovala kongres ITAPA, ktorého motto pre ročník 2008 znie „Government 2.0 – Breaking with Traditions“ (Government 2.0 – rozlúčka s tradíciami).

Taiwanský „5 I Government“ príde na Slovensko

Vrcholný predstaviteľ vlády na Taiwane príde do Bratislavy predstaviť projekt „5 I Government“. Krajina patrí medzi globálnych lídrov v oblasti informatizácie spoločnosti, ktorej sa cielene venuje od roku 1997.

Tarina: Prvé výzvy v rámci OPIS v auguste

Splnomocnenec Vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, Pavol Tarina, očakáva prvé výzvy v rámci OPIS v auguste tohto roku. Verí, že aj napriek miernemu omeškaniu voči ostatným operačným programom dokáže Slovensko vyčerpať celý balík prostriedkov z fondov EÚ a nebude musieť žiadnu jeho časť vracať do Bruselu.

ITAPA: V Bratislave o informatizácii verejnej správy

Na konferencii ITAPA sa včera diskutovalo nielen o prvých slovenských IT riešeniach v samospráve, ale aj o meškaní výziev v rámci OPIS. Hostia z Veľkej Británie predstavili model e-government anglických samosprávnych krajov, ktorý sa pokladá za európsku špičku.