TÉMA: Ivo

Vytvorenie európskej armády môže trvať desaťročia

Vízia spoločnej armády je ako zavádzanie eura, no dnešný svet je zjavne multipolárny a Európa musí zaujať rozhodnú pozíciu jedného z pólov.
Slovensko v EP 13-01-2012

Blbá nálada je späť

Prieskum, ktorý mapuje spokojnosť občanov so smerovaním krajiny, dospel k najhoršiemu výsledku za 13 rokov.
Budúcnosť EÚ 07-04-2011

IVO Barometer – zrkadlo kvality demokracie na Slovensku?

Autor analyzuje meranie kvality demokracie projektu Inštitútu pre verejné otázky IVO Barometer.
Európa inak 15-07-2010

Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998–2008)

Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na skúmanie širších spoločensko-politických súvislosti korupcie na Slovensku.
Klíma 16-04-2010

De Boer: Dosiahnuť CO2 ciele do roku 2020 je „hračka“

EÚ nedokáže presvedčiť rozvíjajúci sa svet, že to s bojom proti globálnemu otepľovaniu myslí vážne, vyhlásil pred europoslancami Ivo de Boer, odchádzajúci výkonný sekretár rámcovej konvencie UNFCCC.
Európa dnes 09-12-2009

Slovensko volilo. Chcete vedieť ako?

Inštitút pre verejné otázky (IVO) uviedol do života publikáciu „Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009.“
12-11-2009

Vyšehrad 20 rokov po

Vo vnímaní ponovembrového vývoja sme sa priblížili Čechom, ktorí ho jasne považujú za pozitívny. Maďari sú však vývojom hlboko sklamaní.
Vzdelávanie 20-08-2009

Aká je digitálna gramotnosť Slovenska?

Inštitút pre verejné otázky odštartoval tretí ročník výskumného projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Výstupom bude okrem iného aj interaktívna mapa, ktorá identifikuje rizikové skupiny, ktoré sú počítačovo najmenej gramotné - tzv. "digital loosers".

e-Governance na Slovensku 2006-2008

Inštitút pre verejné otázky vydal CD pod názvom e-Governance na Slovensku 2006-2008, ktoré sumarizujuje výsledky rozsiahleho projektu zameraného na mapovanie procesov zavádzania moderných elektronických foriem spravovania spoločnosti. Projekt pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.
08-10-2008

Vražda odštartovala v Chorvátsku vojnu s mafiou

"Mafiánska" vražda dcéry známeho advokáta, prinútila vládu v Záhrebe konať. O kreslo prišili ministri vnútra a spravodlivosti spolu s najvyšším policajným šéfom.

Informatizácia v neziskovom sektore

Prípadová štúdia Informatizácia v neziskovom sektore je súčasťou rozsiahleho projektu pod názvom Launching e-Governance in Slovakia: Empowering Citizens to Participate, Influence and Exercise Democratic Control, ktorý podporil Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.
Sociálna politika 29-09-2008

Ivo Možný: Vyrovnanie sa s aktuálnou dobou nie je voľba, je to imperatív

S profesorom Ivom Možným sme sa rozprávali o rodine v 21. storočí. Tvrdí, že aj napriek mnohým zmenám jej základnou úlohou zostáva zachovanie spoločnosti. Postoj k rodine za posledných 100 rokov ovplyvnilo najmä dvojnásobné predĺženie života človeka a vyvinutie antikoncepčnej pilulky. Napriek tomu však nie je potrebné zameriavať sa na to, čo bolo v minulosti, ale je nutné začleniť sa spoločnosti, v ktorej sa človek narodí. Profesor nepovažuje homosexuálne partnerstvá za hrozbu pre rodinu a na okraj interrupcií dodáva, že je proti, ale súčasne je dobré, aby zákon umožňoval ženám rozhodnúť sa.
Budúcnosť EÚ 11-09-2008

Transatlantické trendy 08: Očakávania Európy rastú

Sedem rokov po teroristických útokoch v New Yorku a Washingtone si Európa a Spojené štáty nachádzajú pozvoľna opäť k sebe cestu. Očakávania Európanov spojené s novembrovými prezidentskými voľbami v USA sú zrejmé. Potvrdili to tohtoročné výsledky prieskumu Transatlantické trendy.

e-Demokracia na Slovensku

Výskumná správa z reprezentatívneho výskumu postojov obyvateľstva e-Demokracia na Slovensku je ďalším príspevkom Inštitútu pre verejné otázky do diskusie o otázkach informatizácie spoločnosti, tentoraz v jej spoločensko-politickej rovine.
02-04-2008

Kvalita demokracie podľa IVO BAROMETRA: známka 2,6

Analytici Inštitútu pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími spolupracujúcimi expertkami a expertmi hodnotia v rámci nového projektu Inštitútu pre verejné otázky IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v prvých dvoch mesiacoch roka 2008 celkovou známkou 2,6.

Občania online

Výskumná správa Občania online je jedným z kľúčových príspevkov Inštitútu pre verejné otázky o zavádzaní e-Governmentu na Slovensku. Výskum identifikuje potreby a očakávania občanov v oblasti verejných online služieb či informovanosť o elektronických službách verejnej správy a preferované spôsoby komunikácie s úradmi.
Budúcnosť EÚ 07-09-2007

Brusel a Washington: výmena lídrov nestačí

Na pôde Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa prezentovali tohtoročné výsledky globálneho prieskumu pod názvom Transatlantické trendy 2007. Prieskum bol realizovaný na 13 000 respondentoch v 12 krajinách Európskej únie a USA.
Sociálna politika 25-06-2007

Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti

V roku 2004 Inštitút pre verejné otázky realizoval projekt “Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti” v rámci hodnotenia sociálnej inklúzie metódou otvorenej koordinácie. Projekt získal finančnú podporu z Akčného programu EÚ na boj proti sociálnej exklúzii 2002-2006 Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitostí a rovnosť príležitostí Európskej komisie.
Sociálna politika 12-01-2007

Matky na trhu (práce a života)

Výskumná štúdia sa zaoberá postavením žien – matiek v súčasnej slovenskej spoločnosti.

Zahraničná politika ako problém zodpovednosti politikov

Autor analýzy tvrdí, že otázky zahraničnej politiky zohrávali vo vnútropolitickom vývoji Slovenska veľmi dôležitú úlohu. Hlavnou otázkou bolo, nakoľko sú programy politických strán zlúčiteľné s členstvom v euroatlantických štruktúrach.
Európa dnes 31-05-2006

Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí

Analýza mapuje postoje politických subjektov kandidujúcich v slovenských parlamentných voľbách 2006 v širšom domácom i zahraničnom spoločenskom kontexte.
Európa dnes 30-05-2006

Predsavzatia a skutočnosť II.

Rozsiahla analýza druhého funkčného obdobia vlády Mikuláša Dzurindu prichádza tesne pred parlamentnými voľbami a okrem hodnotenia činnosti všetkých členov vlády a miery plnenia predsavzatí, ktoré si vládny kabinet stanovil, prináša i prognózy ďalšieho smerovania Slovenska v kontexte volebných výsledkov v okolitých európskych krajinách.

Bielorusko čaká na svoj rok „89“

Autor v analýze týkajúcej sa najnovších udalostí v Bielorusku mapuje v širšej súvislosti aktuálnu povolebnú situáciu v krajine. Zároveň skúma prekážky, ktoré režim kladie akejkoľvek realizácii slobody.
22-02-2006

Politická klíma v Bielorusku pred prezidentskými voľbami

Štúdia sa zameriava na preskúmanie politickej atmosféry v Bielorusku pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Hodnotí verejnú mienku, očakávania ľudí v súvislosti s predpokladanými výsledkami volieb a vplyv občianskej spoločnosti a činnosti mimovládnych organizácií v Bielorusku na volebný výsledok.