TÉMA: jadro

Fosílne palivá 19-03-2014

Ekologizácia uhoľného srdca Európy

Spoločnou vlastnosťou Nemecka, Poľska a ČR je ich závislosť na uhlí. Spolu produkujú 55 % elektriny z uhlia v EÚ. Nová publikácia nadácie Heinrich-Böll-Stiftung vysvetľuje odlišné prístupy a debaty o smerovaní energetiky v troch európskych krajinách.
Vonkajšie vzťahy 17-09-2013

Nehoda v atómovej elektrárni Fukušima Daiči: Reakcia OECD/NEA v jadrovej bezpečnosti a poučenia

Agentúra pre jadrovú energiu (NEA), ktorá pôsobí v rámci OECD, zverejnila správu o aktivitách, ktoré členovia agentúry a stále technické výbory prijali v reakcii na nehodu v japonskej elektrárni Fukušima Daiči v marci 2011.
Jadrová energia 12-07-2013

Správa o stave svetového nukleárneho priemyslu 2013

V roku 2012 došlo k historickému medziročnému poklesu vo výrobe elektriny z jadra, a to o 7 %, uvádza sa v novej správe o stave sektora jadrovej energie. V Číne, Nemecku, Indii a Japonsku sa zároveň minulý rok prvýkrát vyrobilo viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie než z jadra.
Energetika 13-05-2013

Európske odvetvie elektriny z jadra – trendy a príležitosti

Naplnenie energetických potrieb a zároveň dosiahnutie bezpečnosti dodávok i minimalizácia emisií uhlíka sú kľúčové výzvy, ktorým čelí väčšina krajín. Hoci podpora pre jadro v Európe je opäť na vzostupe, význam, ktorý mu jednotlivé krajiny pripisujú, sa značne líši.
Fosílne palivá 01-02-2013

Vzťahy EÚ-Kazachstan sa musia vyvinúť. Ropa nie je budúcnosť

EÚ je najväčším obchodným partnerom Kazachstanu, v budúcnosti by im ale nemala dominovať ropa. Erlan Idrissov predstavil plány Astany angažovať sa v oblasti jadrovej energie aj rozvoji obnoviteľných zdrojov.
Energetika 12-10-2012

Komu prekáža JAVYS?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), ktorá je 100 %-nou štátnou firmou, reaguje na vyjadrenia Martina Podolana, ktoré EurActiv.sk publikoval 25.9.2012 ako jeho súkromný názor, nie oficiálne stanovisko. Hovorca spoločnosti JAVYS v reakcii na publikovaný text požiadal o zverejnenie nasledujúceho stanoviska.
Jadrová energia 25-09-2012

Posilní štát moc Javysu na úkor jadrovej bezpečnosti a trhovej ekonomiky?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (Javys) spravuje strategický majetok štátu za stovky miliónov EUR. Jadrová bezpečnosť a rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku závisí od schopnosti štátu zabezpečiť financie najmä pre oblasť likvidácie a ukladania jadrového odpadu. Závisí aj od schopnosti zrealizovať a naplánovať trvalé uloženie takého odpadu, ktoré je z pohľadu bezpečnosti a financií kľúčovou záležitosťou pre obyvateľstvo a teda štát.
Energetika 09-03-2012

Po Fukušime

Jadrová energia sa od devastujúcej nehody pred rokom v japonskej Fukušime stala bezpečnejšou. V nasledujúcich rokoch sa stane ešte bezpečnejšou, za predpokladu, že vlády, prevádzkovatelia elektrární a regulátori nestiahnu svoju stráž.

Kto zvíťazí v revolúcii čistej energie?

Po menej ako roku a pol, počas ktorého toľko správ o energetike vyvolávalo starosti – roztavenia jadrových reaktorov, úniky ropy, stúpajúce ceny plynu – môže byť zarážajúce zistiť, že celosvetová inštalovaná kapacita obnoviteľnej energie teraz prekonala tú pri jadrovej energii. V skutočnosti investície do čistej energie, ktoré poháňali osvietené, pokrokové národné politiky, vzrástli v roku 2010 na rekordných $243 miliárd, o 30 % oproti predchádzajúcemu roku.
Energetika 12-07-2011

Odstavenie jadrových elektrární v Nemecku urýchli prechod k nízkouhlíkovej ekonomike

Nemecko je schopné naplniť svoju potrebu dodávok elektriny aj bez jadrovej energie a dovozu elektriny, tvrdí Arne Jungjohann z Nadácie Heinricha Bölla.
Jadrová energia 11-05-2011

Europeizácia jadrovej bezpečnosti

Po krízovom vývoji v japonskej Fukušime stojí za diskusiu desaťročia stará zmluva o Euratome. Autor analýzy si kladie aj otázku, či by malo Nemecko vystúpiť z Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu.
Energetika 06-04-2011

Otvorená debata o bezpečnosti jadra

V dôsledku katastrofického vývoja vo Fukušime, vyvstáva otázka nie ako sa dištancovať od jadrového odvetvia, ale ako urobiť tento priemysel bezpečnejším. Uviedla to Claude Fischerová z mimovládnej organizácie Confrontations Europe.
Jadrová energia 11-12-2007

Spoločná energetická politika EÚ

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu za skupinu EPP-ED / EĽS-ED formuluje svoje názory na spoločnú energetickú politiku EÚ, na "renesanciu" jadrovej energetiky a diverzifikáciu energetických zdrojov.
Jadrová energia 30-11-2007

Vízia rozvoja jadrovej energie v EÚ

V Bratislave sa 26. - 27. novembra 2007 uskutočnilo 1. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF). S príspevkom vystúpil aj poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký.