TÉMA: janez

Poľnohospodárstvo 17-03-2010

Brusel chce chrániť pôdu za každú cenu

Janez Potočnik v pondelok obhajoval návrh smernice o ochrane pôdy pred ministrami životného prostredia. Hoci viaceré členské krajiny trvajú na tom, že ochrana pôdy je v ich kompetencii, komisár hovoril o ročných nákladoch EÚ v hodnote 38 mld. eur ako dôsledok neexistencie európskych pravidiel.

Veterná energia – energia budúcnosti

Komisár Janez Potočnik označil veternú energiu za energiu budúcnosti. Hoci sektor v poslednom období rástol, stále nedosahuje kapacitu pre naplnenie energetických cieľov EÚ.
Budúcnosť EÚ 02-01-2008

Na čele EÚ je prvá z nových členských krajín

Dvojmiliónové Slovinsko sa od 1. januára 2008 stalo hlasom a tvárou spoločenstva 27 štátov s 500 miliónmi obyvateľov. Vysoké očakávania sú spojené skôr s predsedníctvom Francúzov v druhej polovici tohto roka.
Veda a inovácie 19-09-2007

Komisia chce zmeny vo financovaní z eurofondov v prospech výskumu a vývoja

Rozumné využívanie financií žiada EK od regiónov v jej politickom dokumente z 10. septembra 2007. Programy členských štátov EÚ napojené na štrukturálne fondy by sa mali prepojiť s prostriedkami programov FP7 a CIP.