TÉMA: Janušek

Regionálny rozvoj 20-08-2007

M. Janušek: Financie pre regióny sú indikatívne, prvoradá bude kvalita projektov

17. augusta 2007 Slovensko ukončilo oficiálne rokovanie s Európskou komisiou o otázke Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 - 2013. Pre otázky EurActiv.sk si našiel čas minister výstavby a regionálneho rozvoja, Marian Janušek (SNS).