TÉMA: Janušek

Regionálny rozvoj 08-02-2008

Školské projekty ROP: vypredané za pár minút

Projektový rerzervačný systém MVRR testoval pripravenosť rezortu a nervy žiadateľov. Opozícia chce zodpovedať otázniky okolo obmedzení žiadateľov a limitu na 54 projektov. Peňazí je v opatrení pre školy výrazne viac, ako v minulých rokoch a programové dokumenty indikujú len na školy v ROP viac ako 500 projektov.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

NR SR: Eurofondy torpédujú regionálny rozvoj

Viceprmiér Čaplovič stiahol z 19. schôdze hlavný zákon o eurofonodoch ktorý je v NR SR už od septembra. Vzápätí tak urobil aj minister Janušek so zákonom o regionálnej politike. To všetko sa udialo v tichosti ešte pred časenkami na europrojekty.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Bumerang problémov pri eurofondoch

Eurofondy zastihla séria troch udalosti: stratili sme 6,8 mil. eur ESF z predošlého obdobia, obnovil sa spor rezortov a koaličných politikov o vrchný manažment nad novými fondami EÚ a vyšlo 10 nových výziev na projekty zo životného prostredia a rozvoj regiónov. Vo februári avizuje výzvy aj rezort školstva.
Regionálny rozvoj 07-03-2007

Nový poradný orgán pre regionálny rozvoj

Nový poradný orgán ministerstva výstavby má prispieť najmä k čo najefektívnejšiemu využívaniu prostriedkov zo ŠF a transferu vedeckého know-how do praxe.
Regionálny rozvoj 24-01-2007

Koterec: Slovensko môže mať problémy s čerpaním eurofondov

Začiatkom týždňa sa stretol ohľadom NSRR minister výstavby s europoslancom Milošom Kotercom.
Regionálny rozvoj 03-10-2006

Spor o eurofondy na roky 2007 – 2013 pokračuje

Obidva mienkotvorné denníky, Pravda i SME sa venujú tento týždeň aktualizácii Národného strategického referenčného rámca, ktorý malo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložiť do konca septembra.