TÉMA: Johannes

Únia pošle 100 miliónov na decentralizáciu Ukrajiny

Územná reforma a posilnenie lokálneho vládnutia sú druhým projektom, ktorý EÚ ten rok na Ukrajine podporila.
05-03-2015

Únia prehodnotí vzťahy s najbližším okolím

Najväčšie krízy v Európe sa dejú v bezprostrednej blízkosti EÚ. Európska susedská politika má reflektovať, že okolie únie je nestabilnejšie než pred 10 rokmi.
Regionálny rozvoj 13-10-2011

Komisia obhajuje pozastavenie eurofondov v prípade neplnenia pravidiel

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn si nedávno vyslúžil kritiku za návrh, podľa ktorého by krajinám, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce z Paktu stability a rastu, mali byť pozastavené eurofondy. Hahn však trvá na svojom a tvrdí, že rozpočtové pravidlá je potrebné dodržiavať- aj za túto cenu.
Európa 2020 07-10-2011

Eurofondy: Budú podmienené plnením dlhových pravidiel?

Európska komisia včera predstavila svoj návrh toho, ako by mala vyzerať regionálna politika po roku 2013. V ňom sa uvádza, že v prípade ak bude krajina porušovať pravidlá Paktu stability a rastu EÚ, môžu jej byť pozastavené eurofondy.
Európa 2020 04-02-2011

EÚ regiónom: Čerpajte rýchlejšie, inak dostanete menej

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn regionálne a národné vlády vyzval k tomu, aby sa uistili, že včas minú pridelené eurofondy a zároveň aby zrýchlili implementáciu projektov.
Budúcnosť EÚ 04-10-2010

Kohézna politika by si mala zachovať svoj súčasný rozpočet

Regionálna politika je najlepším prostriedkom na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 a ich premenu na konkrétne ciele. Na to, aby tak mohla urobiť, si však bude musieť zachovať svoj súčasný rozpočet, povedal v eozhovore pre EurActiv eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.
Regionálny rozvoj 01-10-2010

Budúca úloha regiónov v EÚ a ich financovanie je stále neisté

V čase, kedy sa zintenzívňuje diskusia o novom rozpočte Únie, sa niektorí vysokopostavení zástancovia európskej regionálnej politiky obávajú, že regióny v nasledujúcich rokoch stratia nielen svoje postavenie, ale aj finančné prostriedky.
Regionálny rozvoj 23-08-2010

Dajte Komisii viac právomocí rozhodovať o eurofondoch

Veľký balík prostriedkov z rozpočtu EÚ určený na regionálnu politiku by si mal zachovať svoju výšku- ale iba za predpokladu, že Komisia získa väčšie právomoci v otázke ako a do ktorých regiónov by sa mali tieto financie prerozdeľovať. V rozhovore pre EurActiv to povedal starosta Tallinnu Edgar Savisaar.
Regionálny rozvoj 20-04-2010

Odborníci: Regionálna politika „nemôže robiť všetko“

Správa hodnotiaca európsku regionálnu politiku v rokoch 2000 až 2006 je vo všeobecnosti pozitívna. Odborníci však varujú, že došlo k niekoľkým závažných chybám a na zákonodarcov EÚ naliehajú, aby boli v budúcnosti pri stanovovaní cieľov realistickí.
Regionálny rozvoj 16-04-2010

Viedenský starosta: EÚ ignoruje práva regiónov

Verejné správy jednotlivých členských štátov a Európska komisia ignorujú nové práva regiónov podieľať sa na rozhodnutiach Únie, ktoré im priznáva Lisabonská zmluva. V rozhovore pre EurActiv to povedal viedenský starosta Michael Häupl.
Regionálny rozvoj 01-04-2010

Krajiny míňajú málo regionálnych fondov EÚ

Správa, ktorá hodnotí využívanie regionálnych fondov v EÚ preukázala, že medzi členskými štátmi sú pomerne veľké rozdiely. Európska komisia preto žiada, aby „oneskorenci“ ako napríklad Poľsko, urýchlili čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 17-03-2010

Eurokomisári chcú ukončiť duplicitné vykonávanie úloh

Komisári EÚ pre inovácie a regionálnu politiku tento týždeň na stretnutí v Španielsku vyzvali k ukončeniu duplicitného vykonávania úloh. Zároveň chcú zamedziť neefektívnemu využívaniu fondov EÚ, ktoré pohltia obrovské politické mašinérie. Cieľom je lepšia spolupráca.
Regionálny rozvoj 02-03-2010

Eurokomisár pre regióny navštívi postihnuté oblasti EÚ

Nový eurokomisár pre regióny Johannes Hahn v priebehu nasledujúcich týždňov pocestuje na Madeiru a na francúzske pobrežie. Chce tak oblasti postihnuté prírodným nešťastím uistiť, že im Európska únia určite poskytne prostriedky z fondu EÚ pre prírodné katastrofy.
22-01-2008

Eigner: Rakúsko z rozšírenia EÚ jednoznačne profitovalo

Miroslav Lajčák odvádza v Bosne a Herzegovine skvelú prácu, hovorí v rozhovore rakúsky diplomat Johannes Eigner.