TÉMA: JPD2

Regionálny rozvoj 21-03-2007

Bratislavský kraj má ešte eurofondy pre kultúrne dedičstvo a plánovacie dokumenty

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj APRR MVRR zverejnil 19. marca 2007 novú výzvu pre verejný sektor určenú pre Bratislavský kraj – Cieľ 2. Termín na návrh projektov je do 21. mája 2007.