TÉMA: júnový

Veda a inovácie 13-06-2006

Nazabúdajte na sociálnu inklúziu

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu musia ostať v popredí revidovanej lisabonskej stratégie EÚ, pripomínajú sociálne MVO-čky Komisii pred júnovým zasadnutím Európskej rady (15.-16. júna 2006).
Veda a inovácie 07-06-2006

Kritika „katalógu“ udržateľného rozvoja

Platforma európskych sociálnych MVO vyzvala lídrov EÚ v kritickej rezolúcii, adresovanej júnovému stretnutiu Európskej rady, aby namiesto „katalógu existujúcich politík“ pripravili skutočnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.