TÉMA: kjótsky Archives

 • Klimatické zmeny: Bush chce dohodu ešte tento rok

  Ekonomika 12-06-2008

  Odchádzajúci americký prezident Bush chce globálnu dohodu o boji proti klimatickým zmenám ešte tento rok. EÚ je skeptická – rozdiely v predstavách sú priveľké.

 • Tokio: EÚ má v emisej politike neférovú výhodu

  Životné prostredie 26-03-2008

  EÚ má podľa Japonska v globálnej emisnej politike neférovú výhodu – keďže integrovala krajiny strednej Európy, ktoré v 90. rokoch zaznamenali pokles priemyslu a teda aj emisií. Tokio preto žiada menej prísne emisné limity.

 • Parlament chce zelenú rozvojovú politiku

  Voda 04-02-2008

  Pri hodnotení záverov konferencie na Bali europoslanci pripomínajú, že enviromentálny rozmer potrebuje aj rozvojová politika a pomoc Európskej únie.

 • Čiastočný úspech klimatických rokovaní v Bali

  Ekonomika 17-12-2007

  Klimatická konferencia v Bali nepriniesla výslovný záväzok rozvinutých krajín znížiť emisie o určité percento, Európska únia však môže hovoriť o čiastočnom politickom víťazstve. Dohodnutý rámec globálnych klimatických rokovaní obsahuje zmienku o emisných limitoch i niekoľko ďalších konkrétnych záverov.

 • Zapatero rečnil v poloprázdnom Parlamente

  Budúcnosť EÚ 29-11-2007

  Debut španielskeho premiéra pred Európskym parlamentom poznačila nízka účasť europoslancov. V sále ich zasadla menej než polovica z celkového počtu 785.

 • Čína podporila Kjótsky protokol

  Ekonomika 09-09-2007

  Čína podporila Kjótsky protokol ako základ akejkoľvek budúcej medzinárodnej dohody o boji proti klimatickým zmenám. Prakticky tak zablokovala snahu USA a Austrálie, aby bol na päťdňovom Ázijsko-pacifickom summite v Sydney podpísaný dokument o boji proti klimatickým zmenám mimo rámca OSN.

 • OSN verí obchodovaniu s emisiami

  Ekonomika 07-09-2007

  Riešenie klimatických zmien si bude vyžadovať zásadné zmeny v spôsobe globálnych investícií, vrátane investičných tokov do rozvojových krajín až vo výške 1,7% HDP do roku 2030. Tvrdí to správa OSN, ktorá poukazuje aj na sľubný potenciál obchodu s emisiami ako zdroja financií.

 • EÚ a USA plánujú „zelenšiu“ leteckú dopravu

  Ekonomika 20-06-2007

  EÚ a USA sľúbili spoluprácu na znížení globálnych emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy. Dohoda však nezabrzdí plán EÚ na zapojenie všetkých aeroliniek, pôsobiacich v EÚ, do systému obchodovania s emisiami.

 • Emisie CO2: plní EÚ vlastné ciele?

  Ekonomika 18-06-2007

  Podľa výročnej správy Európskej environmentálnej agentúry poklesli emisie skleníkových plynov v 2005 o 0,8%. Komisia vývoj privítala a vyzvala k ďalším krokom, environmentálne skupiny považujú údaj za znak, že EÚ nenaplní Kjótske záväzky.

 • Emisie narástli rýchlejšie ako v najhoršom scenári

  Ekonomika 23-05-2007

  Globálne emisie oxidu uhličitého rastú dokonca ešte rýchlejšie, než predpovedá najpesimistickejší scenár Medzivládneho panela pre klimatické zmeny. Konštatuje to štúdia vedca Michaela Raupacha.

 • Emisie CO2 podľa Svetovej banky rastú

  Trh s energiami 10-05-2007

  Podľa správy Svetovej banky boli globálne emisie CO2 v roku 2003 o 16% vyššie, než v roku 1990. Environmentálna organizácia WWF súčasne vydala výročný rebríček najviac znečisťujúcich elektrární. Veľkú časť emisií majú na svedomí uhoľné elektrárne v Nemecku, Británii a Poľsku.

 • Klimatické ciele do roku 2020

  Ekonomika 20-02-2007

  Návrh Komisie na redukciu produkcie skleníkových plynov o 20% do roku 2020 by mal byť prijatý Radou ministrov životného prostredia 20. februára 2007. Schválenie cieľov sa očakáva aj napriek nesúhlasnému postoju Maďarska a Poľska.

 • Výsledky summitu OSN o zmene podnebia

  Ekonomika 20-11-2006

  Hlavným výsledkom konferencie OSN o klimatických zmenách v Nairobi bola dohoda o založení fondu a päťročný program pomoci rozvojovým krajinám v boji proti zmene podnebia. Krajiny sa tiež dohodli na prehodnotení Kjótskeho protokolu.

 • Klimatické zmeny – pomôžu nové technológie?

  Ekonomika 19-11-2006

  Nedávna štúdia EÚ ukázala, že lepším využívaním technológií by sa dalo bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia a znížiť dopad tých skleníkových plynov, ktoré nepatria pod Kjótsky protokol.

 • Ako „zlepšiť a zjednodušiť“ obchodovanie s emisiami

  Ekonomika 15-11-2006

  Komisia predložila plán na revidovanie systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov v EÚ. Špeciálna pracovná skupina pripraví legislatívne návrhy, ktoré by mohli nadobudnúť platnosť od roku 2013.

 • Ochranou ovzdušia predídeme ekonomickému chaosu

  Ekonomika 02-11-2006

  Udržiavanie globálneho otepľovania pod kontrolou bude stáť svetové hospodárstvo oveľa menej ako vysporiadanie sa so škodami, ktoré môže spôsobiť v budúcnosti. Vyplýva to zo záverov „Sternovho prehľadu o nákladoch globálneho otepľovania“.

 • EÚ nesplní Kjótske záväzky

  Ekonomika 27-10-2006

  Pri súčasnej politike splnia sľuby o znížení emisií skleníkových plynov iba dve krajiny EÚ-15 – Británia a Švédsko. Vyplvýva to z údajov Európskej environmentálnej agentúry.

 • Vracia sa Nemecko k uhliu?

  Ekonomika 10-07-2006

  Výskumníci a mimovládne organizácie varujú, že plány vyňať nové elektrárne z budúcej fázy systému obchodovania s emisiami CO2 môžu zablokovať Nemecko na mnoho rokov v používaní vysoko znečisťujúcich uhoľných tepelných elektrární.

 • Blair hovoril o nástupcovi Kjóta

  Ekonomika 30-03-2006

  V novom pláne boja proti klimatickým zmenám britská vláda priznala, že do roku 2010 nesplní vlastný plán 20% redukcie sleníkových plynov. Deň na to britský premiér Tony Blair vyslovil potrebu priajatia novej globálnej dohody, ktorá by bola nástupkyňou Kjótskeho protokolu.

 • Nemecký priemysel sa cíti diskriminovaný kvôli CO2

  Ekonomika 27-01-2006

  Asociácia nemeckého oceliarskeho priemyslu žiada Komisiu, aby pozastavila fungovanie systému obchodovania s emisiami CO2 v EÚ (EU-ETS), pokiaľ nebude revidovaná metóda, ktorou sú jednotlivým krajinám alokované emisné limity.

 • Vznikol „rival Kjóta“

  Ekonomika 12-01-2006

  Spojené štáty, Čína, Japonsko, India, Južná Kórea a Austrália vytvorili fond na podporu environmentálne priaznivých energetických technológií. Má byť alternatívou Kjótskemu protokolu o klimatických zmenách.