TÉMA: klinické

Vzdelávanie 03-05-2013

Súd zastavil zverenenie informácií o klinických skúškach

Všeobecný súd EÚ predbežne zastavil Európsku liekovú agentúru (EMA) v zverejňovaní dokumentácie o klinických skúškach v dvoch konkrétnych prípadoch.
Veda a inovácie 27-02-2013

OECD má rady pre klinický výskum

OECD nabáda vlády členských štátov, aby zharmonizovali schvaľovacie procesy pre klinické skúšanie liekov a terapií. Dôvodom je ich 25 % pokles v EÚ medzi rokmi 2007 a 2011.
Vzdelávanie 02-07-2012

Problémy klinického skúšania liekov na Slovensku

Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností vysvetľuje nedostatky právnej regulácie klinického skúšania liekov na Slovensku.
Vzdelávanie 21-06-2012

Belgicko hľadá spôsob, ako si udržať klinické štúdie

Odborná verejnosť chce v krajine riešiť pokles klinických štúdií. Obáva sa straty pracovných iest a expertízy.
Vzdelávanie 27-04-2012

V odpade skončilo minulý rok 85 ton liekov

Hoci sa podarilo znížiť objem vydaných ale nespotrebovaných liečiv, celkovo sa do lekární na likvidáciu vrátilo 85 ton liekov. Vyplýva to z výročnej správy ŠÚKL.
Veda a inovácie 09-02-2012

Účasť na svetovom výskume je pre Slovensko poctou aj výzvou

Riziko pri klinickom skúšaní novej liečby je porovnateľné s liečbou štandardnou, pričom pre pacienta znamená skúšaná molekula novú šancu na uzdravenie a nezriedka i na život. Obmedzenie výskumu na Slovensku by bola veľká strata, hovorí prednosta Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie SZU univerzity prof. Jozef Holomáň.
Veda a inovácie 06-02-2012

Počet novoschválených liekov rastie v EÚ aj v Amerike

Európska agentúra pre liečivá autorizovala za minulý rok 22 nových molekúl. Jej americký proťajšok autorizoval až 35, z ktorých väčšinu schválili v USA ako prví na svete.