TÉMA: kluvankova-oravska

Európa 2020: Využívame zdroje efektívne?

Prvý odborný workshop k Stratégii Európa 2020 sa venoval efektívnemu využívaniu zdrojov v Európe. Garantka podujatia zdôraznila, že pri zavedení opatrení do života je nevyhnutná spoločenská akceptácia stanovených cieľov.