TÉMA: kniha

Veda a inovácie 15-04-2015

Svetlana Žuchová získala Cenu EÚ za literatúru

Porota vybrala Žuchovej knihu Obrazy zo života M. z roku 2013. Ocenenie má zviditeľniť začínajúcich autorov a motivovať ich preklad do ostatných jazykov.
Veda a inovácie 24-06-2014

Ako podporiť ekonomiku cez duševné vlastníctvo?

Šancou únie sú vedomosti, ktoré dokážeme pretaviť do inovácií. Na potrebu reformovať autorské právo zareaguje už tento rok Európska komisia bielou knihou.
Doprava 25-02-2011

Za zelenú dopravu zaplatia znečisťovatelia aj cestujúci

Komisia predstavila dlhoočakávaný plán ako znížiť emisie dopravy na úroveň „aspoň 60 %“ úrovne z roku 1990 do roku 2050. Podľa environmentalistov stratégii chýba naliehavosť. Účet v konečnom dôsledku zaplatia prepravcovia aj pasažieri.
Doprava 03-11-2010

Účastníci európskej dopravy budú platiť za znečisťovanie

Používatelia dopravných sietí by mali platiť za vyprodukované emisie, hluk a iné poškodenia. Aj to je jeden z návrhov novej Bielej knihy o doprave, do ktorej nahliadol EurActiv.
Sociálna politika 25-01-2008

Rodová rovnosť a jej dôsledky v EÚ

Rodová rovnosť a jej dôsledky na Európsku Úniu Eva Fodor z Centrálnej Európskej univerzity skúmala vývoj „fenoménu rodovej rovnosti”, publikované v maďarskom magazíne „Analyst”.
Verejná správa 19-04-2007

Brusel otvára debatu o verejnom prístupe k dokumentom EÚ

Komisia prijala „Zelenú knihu“ o prístupe občanov k základným dokumentom EÚ. Prvou fázou je tohto procesu sú tri mesiace trvajúce verejné konzultácie o tejto otázke.
Slovensko v EP 05-06-2006

Duševné zdravie Európanov upadá

Každá štvrtý dospelý v EÚ trpí duševným ochorením, ktoré stojí EÚ až 4% HDP na strate produktivity. Podľa europoslanca Johna Bowisa by EÚ mala túto otázku riešiť v rámci svojej kompetencie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Ekonomika 03-04-2006

Komisia žiada novú námornú politku

Komisia chce publikovaním „Zelenej knihy“ v máji naštartovať verejnú diskusiu. Zelená kniha navrhuje komplexný prístup k záležitostiam v oblasti rybolovu, lodiarstva, turizmu, energetiky, ochrany životného prostredia a námornej bezpečnosti.
Zdravotníctvo 06-02-2006

Vízia zdravotníctva do roku 2050

Zdravotnícka platforma Health First Europe vydala knihu, ktorá prináša víziu budúcnosti zdravotníckej politiky. Autori svoju prácu označili za „provokujúcu k zamysleniu“.