TÉMA: kohézia

Veda a inovácie 04-05-2005

Interview: Sociálna kohézia podporuje konkurencieschopnosť

S Brigitou Schmögnerovou, generálnou riaditeľkou Ekonomickej komisie OSN pre Európu (UNECE), sme sa zhovárali o význame často používaného pojmu „eurósky sociálny model“ i o jej pohľade na Lisabonskú stratégiu a harmonizáciu v EÚ.