TÉMA: kohézna

Regionálny rozvoj 18-09-2014

Gestorom eurofondov má byť Úrad vlády

Národná rada poslala do druhého čítania nastavenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020. Opozičné návrhy neprešli.

Nová kohézna politika sa zameria aj na energetickú efektívnosť

Politika súdržnosti EÚ sa v novom programovacom období zameria na energetickú efektívnosť, zamestnanosť a malé a stredné podniky. Politika súdržnosti EÚ tvorbou pracovných miest a znižovaním rozdielov v celej Európe prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.
Regionálny rozvoj 11-11-2013

Zreformovaná kohézna politika prešla parlamentným výborom

Výbor EP pre regionálnu politiku schválil dohodu o reforme kohéznej politiky EÚ v období 2014 – 2020. Balík s rozpočtom približne 325 miliárd eur by tak mohol vstúpiť do platnosti včas. Europoslanci veria, že výsledný kompromis znemožní pozastaviť fondy na základe mechanizmu makroekonomickej podmienenosti.
Regionálny rozvoj 11-07-2013

Slovenská výnimka k eurofondom zostáva nedoriešená

Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj schválil väčšinu reformy kohéznej politiky na roky 2014-2020. O niektorých otázkach stále nie je dohoda.
Regionálny rozvoj 14-01-2013

Audit: Energetické investície z kohéznej politiky neboli rozumné

Správa Európskeho dvora audítorov potvrdila, že prostriedky z fondov politiky súdržnosti, ktorými sa v troch krajinách financovalo hlavne zatepľovanie budov verejnej správy, sa nevynaložili rozumne a možno ich považovať za stratené.
Regionálny rozvoj 14-01-2013

Audit: Energetické investície z kohéznej politiky neboli rozumné

Správa Európskeho dvora audítorov potvrdila, že prostriedky z fondov politiky súdržnosti, ktorými sa v troch krajinách financovalo hlavne zatepľovanie budov verejnej správy, sa nevynaložili rozumne a možno ich považovať za stratené.
Regionálny rozvoj 05-12-2012

ČR bude mať osem operačných programov

Štáty EÚ doma finišujú s prípravami na čerpanie eurofondov v budúcom programovom období 2014-2020. Kým v Českej republike a na Slovensku sa plánuje značná redukcia počtu operačných programov, v Poľsku sa takáto zmena nechystá.
Regionálny rozvoj 19-11-2012

Šéf Výboru regiónov varuje pred škrtmi

Predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel zaslal lídrom členských štátov Únie dopis, v ktorom varuje pred chystanými škrtmi rozpočtu na kohéznu politiku v budúcom programovom období.
Regionálny rozvoj 09-11-2012

Fico: Ohľadom budúcich eurofondov nás ešte čakajú náročné rokovania

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa dnes zúčastnil rokovania Rady vlády SR pre partnerskú dohodu, ktorá má byť nosným dokumentom o využívaní eurofondov v budúcom programovom období 2014-2020.
Regionálny rozvoj 07-11-2012

Eurofondy sa budú môcť presúvať medzi regiónmi

Výdavky na kohéznu politiku v Európskej únii musia byť vynakladané oveľa efektívnejšie ako v súčasnosti. Zhodli sa na tom ministri členských štátov EÚ, zodpovední za politiku súdržnosti, ktorí rokovali v cyperskej Nikózii o implementácii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020.
Regionálny rozvoj 23-10-2012

Eurofondy majú naštartovať grécku ekonomiku

Kohézna politika sa stane hlavným investičným nástrojom v Grécku, povedal eurokomisár Johannes Hahn počas návštevy v Aténach.
Podnikanie 15-10-2012

Hahn: Summit je poslednou šancou pre vyslanie silného regionálneho hlasu

V kontexte rokovaní o novom európskom rozpočte na roky 2014 - 2020 organizujú európske inštitúcie a regióny viaceré konferencie a workshopy, na ktorých sa snažia lobovať za rozpočet pre kohéznu politiku a prezentovať úspešné prípady.
Ekonomika 05-10-2012

Priatelia kohézie sa zastali návrhu rozpočtu Komisie

Lídri 15 členských štátov EÚ a Chorvátska podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej podporili minuloročný návrh Európskej komisie budúceho viacročného finančného rámca. K podpore deklarácie sa pridali tiež predseda EK a predseda Európskeho parlamentu.
Budúcnosť EÚ 31-08-2012

Rozpočtový rámec: Nezhody krajín bude riešiť novembrový summit

Ak sa nedohodne konsenzom inak, peňazí bude menej. Nemecko žiada prísnu kondicionalitu v európskych fondoch.
Regionálny rozvoj 30-07-2012

Komisia radí, ako administratívne odbremeniť eurofondy

Európska komisia zverejnila štúdiu, v ktorej predkladá niekoľko návrhov s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov pri žiadaní a čerpaní eurofondov. Administratívne bremeno by mohlo vďaka návrhom klesnúť až o 20 %.
Ekonomika 25-07-2012

Javorčík: Obálka pre kohéznu politiku bude tenšia

Ministri členských štátov EÚ sa dohodli na aktualizácii technických parametrov budúceho európskeho rozpočtu. Rozpočet pre kohéznu politiku sa zníži asi o 5 mld. eur, čo sa dotkne aj Slovenska.
Regionálny rozvoj 23-07-2012

Brusel potvrdí presun eurofondov v septembri

Slovensko pripravuje dokument „Partnerská dohoda pre SR na roky 2014 až 2020“, podľa ktorého by mali byť prioritami budúcich eurofondov dopravná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálna inklúzia, či výskum a inovácie.
Európa 2020 11-07-2012

Nová kohézna politika má sledovať stratégiu Európa 2020

Pred začiatkom rokovaní členských štátov o novom európskom rozpočte na roky 2014-2020, prirovnávajú niektorí europoslanci novú kohéznu politiku k „novej ére“.
Ekonomika 27-06-2012

Estónsko sa dostalo z krízy aj vďaka eurofondom

Úspory vo verejných financiách a štrukturálne reformy sú dôležité, ale Estónsko by sa nedostalo z krízy tak rýchlo bez pomoci zo štrukturálnych fondov, píše sa v estónskom denníku Eesti Päevaleht.
Ekonomika 28-05-2012

V kohéznej politike potrebujeme priority a výsledky

Cieľom reformy kohéznej politiky má byť väčšia orientácia na výsledky, povedal Philip McCann, poradca Johannesa Hahna, eurokomisára pre regionálnu politiku, na workshope o hodnotení vplyvov kohéznej politiky EÚ, ktorý organizoval think tank Bruegel.
Ekonomika 27-04-2012

Chudobné štáty EÚ spoločne lobujú za rozpočet pre kohéznu politiku

V čase, keď začínajú ministri zahraničných vecí EÚ rokovania o novom rozpočtovom rámci na roky 2014 až 2020, žiada 12 najchudobnejších členských štátov neškrtať výdavky na kohéznu politiku.
Veda a inovácie 23-04-2012

Regióny sa môžu v inovačných stratégiach inšpirovať Francúzskom

Európske regióny si majú zadefinovať vlastné komparatívne výhody a na základe nich mieriť investície do výskumu, inovácií, regionálneho rozvoja a podnikania. Francúzsko vydalo prehľad inovačných stratégií francúzskych regiónov, ktorý by mohol byť podľa Komisie vzorom pre ostatné regióny.
Regionálny rozvoj 21-03-2012

Časť z eurofondov pravdepodobne nevyčerpáme

Miera čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu dosiahla k 29. februáru podiel 27,19 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2007 – 2013. To predstavuje sumu 3,126 mld. eur. Tvrdí to materiál, o ktorom v stredu rokovala vláda.
Budúcnosť EÚ 14-03-2012

Spoločný strategický rámec umožní lepšiu koordináciu fondov

Európska komisia dnes predstavila tzv. spoločný strategický rámec. Jeho úlohou je lepšie zadefinovať investičné priority pre budúci európsky rozpočet na roky 2014 – 2020. Okrem toho by sa mala uľahčiť koordinácia jednotlivých fondov a tým maximalizovať úžitky z investícií.