TÉMA: kohézna

Regionálny rozvoj 14-02-2008

Budúcnosť kohéznej politiky spočíva v regionálnej spokojnosti a subsidiarite

Budúcnosť Kohéznej politiky EÚ by mala stáť na subsidiarite a územnej solidarite a mala by naplno využiť kritériá distribúcie finančných prostriedkov. To je hlavná pointa správy Rady európskych obcí a regiónov (CEMR), ktorou reagujú na verejné konzultácie o budúcnosti kohéznej politiky.
Regionálny rozvoj 16-05-2006

Pár otázok európskej regionálnej, štrukturálnej a kohéznej politiky

Esej skúma teoretické prístupy k vývoju a pôsobeniu regionálnej, štrukturálnej a kohéznej politiky EÚ.
Regionálny rozvoj 08-09-2004

Budoucnost miliardových dotací novým spolkovým zemím Německa v EU-25

Analýza hodnotí pravdepodobný vývoj dotácií novým spolkovým nemeckým krajinám po rozšírení EÚ.