TÉMA: kohézny

Voda 14-07-2015

Čističky odpadových vôd na Dunaji sú neudržateľné, tvrdia audítori EÚ

Kontrola projektov na ochranu vodného toku Dunaja spolufinancovaných z EÚ fondov ukázala, že až tretina čističiek je priveľká. Krajiny navyše nečerpali zdroje efektívne.
Voda 18-02-2014

EK schválila Slovensku už siedmy veľký vodárenský projekt

Vo februári schválila Európska komisia ďalší projekt čistenia komunálnych odpadových vôd. Do okresu Bytča poputuje príspevok z Kohézneho fondu vo výške viac ako 27,5 milióna eur. V posledných rokoch odobrila podobné projekty na Orave a Považí, pri Bratislave, Nitre, Trenčíne a Ružomberku.
Voda 07-08-2012

EK schválila v júli dva veľké vodárenské projekty

Brusel odsúhlasil žiadosť trenčianskej a považskej vodárenskej spoločnosti o dotáciu z eurofondov na projekty čistenia odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou. Celkové náklady oboch projektov spolu prekračujú 100 miliónov eur.
Ekonomika 23-02-2012

Zmrazenie fondov Maďarsku je vraj nespravodlivé

Maďarsko považuje trest za deficit, ktorý je jeden z najnižších v EÚ za neprávosť. Istú rezervovanosť vyjadril aj maďarský komisár Ándor.
Sociálna politika 01-06-2011

Francúzske regióny podporujú status quo regionálnej politiky

Francúzski regionálni lídri sa snažia presvedčiť európskych politikov, aby nemenili terajšiu úroveň financovania Kohézneho fondu. Škrtanie výdavkov by podľa nich mohlo Európu opäť uvrhnúť do recesie.
Regionálny rozvoj 08-10-2010

Centrom prerozdeľovania eurofondov by mal ostať Brusel

Existujú viaceré dôvody, pre ktoré by mal ostať centrom prerozdeľovania regionálnych fondov EÚ Brusel, a nie samotné členské štáty. Včera sa na tom zhodol panel odborníkov.
Regionálny rozvoj 08-09-2010

Eurokomisári chcú, aby mali fondy EÚ spoločný cieľ

Štyria eurokomisári vyzvali v liste svojho predsedu José Manuela Barrosa, aby zoskupil kľúčové fondy EÚ pod jednu strechu od roku 2014 a tým zabránil prekrývaniu sa ich činností a zaistil ich lepšie strategické využitie.
Regionálny rozvoj 23-08-2010

Dajte Komisii viac právomocí rozhodovať o eurofondoch

Veľký balík prostriedkov z rozpočtu EÚ určený na regionálnu politiku by si mal zachovať svoju výšku- ale iba za predpokladu, že Komisia získa väčšie právomoci v otázke ako a do ktorých regiónov by sa mali tieto financie prerozdeľovať. V rozhovore pre EurActiv to povedal starosta Tallinnu Edgar Savisaar.
Sociálna politika 29-06-2010

Komisia uľahčuje prístup k európskym fondom

Európska komisia dala minulý týždeň zelenú opatreniam, ktoré majú uľahčiť prístup k regionálnym fondom a kohéznemu fondu. Do regiónov by sa tak malo dostať viac peňazí na boj proti kríze.
Regionálny rozvoj 18-02-2010

Kohézna politika by mala byť viac ako len milodarmi

Odstránenie kohéznej politiky zo zoznamu kľúčových priorít Európskej únie by bola chyba. Je však potrebné uskutočniť zmeny, aby nebola len nástrojom prerozdeľovania, priznalo španielske predsedníctvo na nedávnom stretnutí zástupcov a regionálnych úradníkov v Španielsku.
Regionálny rozvoj 17-02-2010

Ekológia oživuje zabudnutú pohraničnú obec

Dvaja školitelia sa snažia získať financie z Európskej únie na oživenie vymierajúcej pohraničnej obce. Prostriedky by mali zároveň pomôcť zrenovovať kultúrne centrum v tejto bulharskej obci a rozšíriť nový model ekologického vyučovania, píše EurActiv Bulharsko v rámci Projektu mesiaca.
Regionálny rozvoj 05-02-2009

Miliardy z eurofondov majú pomôcť riešiť krízu

V roku 2008 dostali členské krajiny cez štrukturálne fondy a Kohézny fond viac ako 38 miliárd eur. Takmer tretina z toho už bola vyplatená na projekty z programového obdobia 2007-2013.
Regionálny rozvoj 13-12-2007

Vodárne a eurofondy: sekera za 2,3 mld. korún?

Europrojekty dvoch vodárenských spoločností robia veľký škrt cez rozpočet. Komisia sa sporí so Slovenskom o miliardy korún z predošlých rokov a hrozí stop pre financie vodárňam do ďalších rokov.
Ekonomika 25-09-2007

Nové členské krajiny nevedia ako na eurofondy

10 nových členských krajín, ktoré sa pripojili k EÚ v roku 2004 „musia popracovať,“ aby dokázali získať väčší podiel prostriedkov z fondov EÚ. Konštatuje to rozpočtová správa Komisie, ktorá uzatvára, že „starí“ členovia profitujú z komunitárnych peňazí predsa len viac ako nováčikovia.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Kohézny fond má novú koncepciu finančného riadenia

Od 1. júna vstúpila do platnosti nová koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, z ktorého čerpáme po vstupe do EÚ prostriedky na veľké infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy a ochrany životného prostredia.

Kohézny fond po novom

Kohézny fond je relatívne mladý fond. S novým programový obdobím od 1. januára 2007 sa preň upravili niektoré pravidlá na európskej úrovni.
Regionálny rozvoj 19-03-2007

Nová kohézna politika EÚ

V januári 2007 začalo nové programové obdobie, ktoré sa týka štrukturálnych fondov ako nástrojov kohéznej politiky EÚ. EurActiv aktualizuje a sumarizuje túto tému.
Doprava 14-02-2007

Eurofondy: zlepšenie dopravy v regiónoch

V januári 2007 "uhrali" železnice a diaľnice takmer remízu: 21 km elektrifikovaných tratí a takmer rovnaký počet kilometrov nových úsekov diaľnic.