TÉMA: kompostovanie

Obehová ekonomika 09-10-2019

Bioodpad je pre samosprávy aj naďalej problém, viaceré porušujú zákon

Mnohé samosprávy sa spoliehajú na výnimky z triedenia biologického odpadu, ktoré sa majú čoskoro zrušiť. Dve tretiny z nich nezabezpečujú zber použitého kuchynského oleja, hoci im to zákon prikazuje. 
Komunálny odpad 16-08-2018

Triedenie bioodpadu obce zabezpečujú rôzne, pomáhajú im aj eurofondy

Už viac ako rok a pol platí na Slovensku vyhláška, ktorá upravuje, akým spôsobom majú obce zabezpečiť triedenie biologického odpadu. Tie musia, až na výnimky, zaistiť svojim obyvateľom zberné nádoby alebo záhradné kompostéry.
kompostáreň
Obehová ekonomika 21-07-2017

Slovensko má priveľké kapacity na bioodpad, v budúcnosti budú primalé

Kompostéry budú stáť minimálne dvakrát viac, ako je naplánované na tento rok.
Obehová ekonomika 07-07-2010

Parlament žiada smernicu o bioodpade

Európska komisia by mala navrhnúť špecifickú legislatívu, ktorá by ukladala povinnosť recyklovať biologický odpad, vrátane biomasy zo záhrad a zvyškového jedla z reštaurácií. Požiadavka vyplýva zo včera prijatej rezolúcie Európskeho parlamentu.