TÉMA: komunalny

Regionálny rozvoj 16-01-2014

Je nutná konzistentnosť medzi textom rôznych kúskov odpadovej legislatívy

V európskej legislatíve chýba jednotná definícia komunálneho odpadu, čo vedie k tomu, že súvisiace údaje z jednotlivých členských štátov nie je možné spoľahlivo porovnať, zdôraznila v rozhovore pre bruselský EurActiv Vanya Veras.
Obehová ekonomika 19-03-2013

Slováci produkujú stále viac komunálneho odpadu

Európska environmentálna agentúra zaznamenala v období 2001-2010 najrýchlejší nárast produkcie komunálneho odpadu na Slovensku. Rovnako ako iné krajiny riskujeme nesplnenie záväzných cieľov pre recykláciu.
Obehová ekonomika 14-02-2013

Európa skládkuje alebo spaľuje 60 % odpadu

V Európe sa recykluje len 25 % komunálneho odpadu, čo sa ani zďaleka nepribližuje prísľubu o zdrojovo efektívnej ekonomike. Upozorňuje na to štúdia enviroorganizácie Priatelia Zeme.
Obehová ekonomika 01-02-2013

Audit financií EÚ na komunálny odpad potvrdil nedostatky

Audítori EÚ zistili, že účinnosť financovania infraštruktúr na nakladanie s komunálnym odpadom zo štrukturálnych opatrení EÚ bola obmedzená. Členským štátom odporučili, aby sa zameriavali na infraštruktúry, ktoré upravujú odpad roztriedený ešte pri zdroji.
Ovzdušie 11-10-2006

Komunálny manažment 2006: Kde hľadať zdroje a ako ich využívať?

Na konferencii Komunálny manažment 2006 sa tretí raz stretnú ľudia zo samosprávy, projektoví manažéri, finančníci a konzultanti zaujímajúci sa o komunálne a regionálne projekty. Konferencia sa koná 12. októbra 2006 v Bratislave.