TÉMA: komunikacne

Veda a inovácie 26-10-2005

Digitálna gramotnosť na Slovensku

Výskumný projekt Inštitútu pre verejné otázky (IVO) mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku - pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).