TÉMA: komunitárny

Európa na obraz občanov: Aké sú možnosti?

Antitézou „nanútenia Európy zhora“, z Bruselu, je snaha o pestovanie pocitu spolupatričnosti cez autentické medziľudské kontakty. Grantový komunitárny program Európa pre občanov tento proces podporuje finančne.
Veda a inovácie 25-06-2010

Belgicko chce vyriešiť spor ohľadne jednotného patentu

Jazykové a právne spory už viacerým predsedníctvam zabránili v tom, aby uviedli do praxe myšlienku spoločného celoeurópskeho systému patentovania. Teraz však Belgicko, známe svojou jazykovou rozdrobenosťou, prisľúbilo, že počas svojho šesťmesačného kraľovania na čele EÚ tento problém vyrieši.
Energetika 28-05-2007

CIP 2007-2013 – IEE 2: 55 miliónov eur pre „inteligentnú energiu“

Komisia chce podporiť projekty zlepšujúce politiky, transformáciu trhu, zmenu správania sa spotrebiteľov, prístup ku kapitálu a vzdelávaniu v energetickom sektore. Uzávierka žiadostí je 28. septembra 2007.