TÉMA: konferencia

Ekonomika 24-10-2012

Ochrana duševného vlastníctva na jednotnom trhu

Zuzana Adamová z Trnavskej univerzity a Lucia Bocková z Úradu priemyselného vlastníctva SR počas workshopu v rámci konferencie Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu? hovorili o ochrane duševného vlastníctva na jednotnom trhu EÚ, aktuálnych legislatívnych iniciatívach, diskusii o európskom patente a skúsenostiach podnikateľov v tejto oblasti.
Ekonomika 24-10-2012

Financovanie investičným a rizikovým kapitálom

Mário Virčík z Ministerstva financií SR a Jaroslav Ľupták zo spoločnosti Neulogy sa počas workshopu v rámci konferencie Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu? venovali financovaniu investičným a rizikovým kapitálom, jeho fungovaniu, stavu na Slovensku, príkladmi z praxe, špecifickým bariéram a ich prekonávaniu.
Ekonomika 24-10-2012

Internacionalizácia malých a stredných podnikov

Michaela Vavríková z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie a priemysel a Peter Pacek z Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania počas workshopu v rámci konferencie Jednotný trh EÚ: spoločne k novému rastu? poukázali na mieru internacionalizácie malých a stredných podnikov z pohľadu EÚ a Slovenska, vysvetlili podporné nástroje a programy a venovali sa aj najčastejším prekážkam a ich prekonávaniu.

45. Mníchovská bezpečnostná konferencia

Mníchovská bezpečnostná konferencia (Munich security conference) je najväčšie stretnutie, politických lídrov a bezpečnostných expertov, na ktorom sa otvorene diskutuje o globálnej bezpečnosti. V piatok 6. februára sa začal 45. ročník podujatia, ktorý skončil cez víkend. Stretnutie sa nazýva aj ako Old men club NATO. Posledná konferencia upútala väčšiu pozornosť, než v minulých rokoch. Konferencia bola na konci tisícročia otvorená aj zástupcom z východnej a strednej Európy, Indie a Číny. Lídri tu niekedy nastolia nový smer medzinárodnej politiky.
Ekonomika 28-01-2008

Euro – výzva pre všetkých

Výstup z konferencie pri príležitosti vstupu Slovenska do eurozóny analyzuje hospodársku a menovú úniu EÚ, vývoj v eurozóne a výzvy európskej ekonomiky v súvislosti so stranutím populácie, zamestanosťou či globálnymi nerovnováhami.
Budúcnosť EÚ 14-09-2007

Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente

V tejto analýze skúmajú autori možnosti nového rozdelenia mandátov v Európskom parlamente a zamýšľajú sa, ktorá z nich najlepšie zodpovedá diplomatickým a demokratickým požiadavkám.
30-06-2005

Hodnotenie vývoja na Západnom Balkáne – Problémy dneška, návrhy pre budúcnosť

V dňoch 20.-21. mája 2005 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia, venovaná hodnoteniu vývoja na Západnom Balkáne a prognózam pre budúcnosť tohto regiónu. Zhrnutie záverov konferencie sa venuje jednotlivým panelom a predstaveným odporúčaniam.
Vzdelávanie 21-09-2004

Euroscience 2004: Postavenie európskej vedy a výskumu v spoločnosti a mobilita mladých vedcov

Dňa 25-28 augusta 2004 sa v Štokholme konala prvá paneurópska konferencia pod názvom „EuroScience Open Forum 2004“. Hlavným organizátorom a koordinátorom tejto konferencie bola Asociácia Euroscience, ktorá sa zaoberá podporou vedy a techniky v európskom kontexte.