TÉMA: konfiškácia

Mafiánske peniaze do štátnych pokladníc

Európska komisia navrhuje zefektívniť nástroje na zmrazenie, manipuláciu a konfiškáciu majetku z organizovaného zločinu v rámci EÚ.

„Použite mafiánske majetky na sociálne projekty“

Občianske spoločnosti a europoslanci žiadajú Komisiu, aby navrhla legislatívu, ktorá dovolí aby prostriedky konfiškované kriminálnym organizáciám boli použité na sociálne účely a pomohli zmierniť dôsledky súčasnej hospodárskej krízy.

EÚ: Štáty by mali konfiškovať majetok mafiánov efektívnejšie

Eurokomisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Reding nalieha na členské štáty, aby dôslednejšie uplatňovali pravidlá, ktoré členským štátom Únie umožňujú skonfiškovať zisk z trestnej činnosti v zahraničí. Doteraz tak urobila len necelá polovica krajín EÚ.