TÉMA: konflikt

Plynárenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a jeho vplyv na energetickú politiku Poľska

Väčšinu, takmer tri štvrtiny svojej spotreby zemného plynu Poľsko pokrýva dodávkami z plynovodu Jamal, len zvyšná štvrtina tejto suroviny prúdi ukrajinskými plynovodmi. Preto zastavenie dodávok plynu pre Ukrajinu, ku ktorému pristúpil ruský koncern Gazprom v januári 2009, postihlo poľskú ekonomiku menej, ako ostatné štáty, závislé od ruských energetických surovín, napr. Bulharsko a Slovensko. Problémy s dodávkami zemného plynu však uzavretím dohody na úrovni premiérov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Julie Tymošenkovej neustali.
Budúcnosť EÚ 21-01-2008

Zmeny v kosovskej spoločnosti za posledných 20 rokov

Analýza mapuje hlavné udalosti v Kosove od začiatku 80-tych rokov až po súčasnosť, rovnako tiež sumarizuje možné scenáre ďalšieho vývoja a predkladá odporúčania pre slovenskú diplomaciu. Jej hlavnou úlohou je poukázať na zmeny v kosovskej spoločnosti za uplynulé desaťročia.
Vonkajšie vzťahy 05-05-2006

Perspektívy riešenia cyperskej otázky

Analýza si kladie za cieľ identifikovať kroky zúčastnených aktérov Cyperského konfliktu a konkrétne SR, ktoré je možné zrealizovať na vyriešenie cyperskej otázky. Prináša aj prierez vývojom konfliktu až po neúspešné referendum o Annanovom pláne a stručný súhrn motivácií a pozícií hlavných aktérov konfliktu.