TÉMA: konflikty

Rozvojová politika 20-08-2018

Ako môže Únia pomôcť deťom počas humanitárnej krízy

Európska únia môže zlepšiť životy detí, ktoré trpia kvôli konfliktom, prírodným katastrofám a iným náročným situáciám po celom svete. Pri príležitosti svetového humanitárneho dňa vysvetľuje DELPHINE MORALISOVÁ, prečo je to dôležité a čo môže Únia urobiť.

EÚ má politickú dohodu pre obmedzenie obchodu s konfliktnými minerálmi

Európska komisia (EK) dnes uviedla, že v rámci Európskej únie vznikla dohoda o právnom rámci na zastavenie financovania ozbrojených skupín využívajúcich obchodovanie s tzv. konfliktnými minerálmi.

Európske inštitucionálne modely ako nástroje riešenia konfliktov v rozdelených štátoch európskej periférie

Štúdia si všíma kultúrny, právny, inštitucionálny a ekonomický dopad európskej integrácie na juhovýchodnú perifériu EÚ ako nástroj na riešenie konfliktov.