TÉMA: konkurencieschonposť,

Ekonomika 25-10-2006

Smernica o službách by mohla byť schválená už v novembri

Výbor pre vnútorný trh Európskeho parlamentu hlasoval bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov k spoločnej pozícii Rady k smernici o službách, čo zvyšuje pravdepodobnosť konečnej dohody v druhom čítaní.