TÉMA: kontrola Archives

 • ECB spochybnila de Larosiérovu správu

  Ekonomika 03-03-2009

  Európska centrálna banka spochybnila efektivitu mechanizmu, ktorý navrhla expertná skupina na čele s Jacquesom de Larosiérom na zabránenie potenciálneho kolapsu medzinárodného bankovníctva prostredníctvom prísnejšej regulácie. Podľa predstaviteľov ECB je neisté, ako sa budú prijímať rozhodnutia a ako budú riešiť vzniknuté náklady.

 • ECB nalieha na kontrolu finančných inštitúcii

  Ekonomika 13-02-2009

  Európska centrálna banka chce opäť otvoriť diskusiu o rozšírení jej právomocí o dozor nad finančnými inštitúciami.

 • Šafárenie EÚ v uplynulom roku

  Ekonomika 14-11-2007

  Takmer 80% rozpočtu EÚ nemohlo prejsť auditom. Audítori zároveň označili len niečo viac ako 40% platieb Komisie za úplne transparentných.

 • Schengen opäť o čosi bližšie

  Zahraničie a bezpečnosť 11-10-2007

  Vnútorná správa publikovaná niekoľko týždňov pred summitom Rady, na ktorom sa rozhodne o (ne)pristúpení nových členských krajín k Schengenskému systému bez vnútorných hraníc, poukazuje na hlavné nedostatky týchto krajín. Nové členské krajiny sú v nej vyzvané na prísnejšie kontroly vonkajších hraníc.

 • Otvorené nebo sa odkladá

  Ekonomika 16-08-2006

  Washington naznačil Bruselu, že chce odložiť uzavretie dohody, ktorá by umožnila uvoľnenie obmedzení prílevu zahraničných investícií do amerických leteckých spoločností.